Pohjois-Karjalan verkonvahvistukset

Fingrid uusii Pohjois-Karjalan 110 kilovoltin voimajohtoja:
- Uimaharju - Pamilo
- Kontiolahti - Uimaharju ja
- Kontiolahti - Pamilo. 

Kontiolahden kunnan ja Joensuun kaupungin alueille sijoittuvat 1960-luvulla rakennetut puupylväiden varassa olevat voimajohdot ovat ikääntyneitä ja huonokuntoisia eikä niiden siirtokyky ole riittävä tulevaisuuden siirtotarpeita ajatellen. Puiset pylväät korvataan pääosin vastaavan tyyppisillä teräspylväillä.

Hankkeen tiedot
Hankkeen tyyppi: voimajohto
Hankkeen tila: Yleissuunnittelu syksy 2017 - 2019
Sijainti: Kontiolahti ja Joensuu
Pituus: 113 km

Uimaharju - Pamilo -johdon pituus on noin 20 kilometriä. Uusittava johto sijoittuu olemassa olevalle voimajohtoalueelle nykyisen voimajohdon paikalle.

Kontiolahti - Uimaharju -johdon pituus on noin 54 kilometriä. Voimajohto uusitaan pääosin eli noin 34 kilometrin osuudella nykyiselle paikalleen. Voimajohdon uusimisen yhteydessä on tunnistettu tarve myös alueen voimajohtoyhteyksien vahvistamiselle ja uudelle voimajohdolle. Voimajohtoalue levenee nykyisestä yhteensä noin 20 kilometrin osuudella väleillä Kontiolahti-Tarhola ja Kattilajoki-Uimaharju.

Kontiolahti - Pamilo -johdon pituus on noin 39 kilometriä ja se uusitaan pääosin nykyiselle paikalleen. Johdon uusimisen yhteydessä on tunnistettu tarve myös alueen voimajohtoyhteyksien vahvistamiselle ja uudelle voimajohdolle, mikä leventää nykyistä voimajohtoaluetta yhteensä noin 7 kilometrin osuudella Kontiolahden ja Tarholan välillä.

Yleissuunnittelu on alkanut syksyllä 2017 ja valmistuu vuonna 2019. Kaikista hankkeista on laadittu sähkömarkkinalain mukaiset ympäristöselvitykset, jotka löytyvät sivun oikeasta laidasta.

Mitä yleissuunnittelu tarkoittaa?

Yleissuunnittelun aikana suunnitellaan voimajohto sekä viimeistellään voimajohtoreitin valinta. Yleissuunnittelu alkaa maastotutkimuksilla, joiden perusteella suunnitellaan lopullinen johtoreitti ja pylväspaikkojen sijainnit. Lähes kaikki kantaverkon voimajohdot (85–90 prosenttia) rakennetaan olemassa olevan johdon tilalle tai rinnalle. Käytännössä uuden johdon voimajohtopylväät tulevat kuitenkin aina eri paikkoihin kuin samalla paikalla kulkevan vanhan johdon pylväät.