Pohjois-Karjalan verkonvahvistukset

Fingrid uusii Pohjois-Karjalan 110 kilovoltin voimajohtoja Pohjois-Karjalassa. Uusittavia voimajohtoja ovat:
- Uimaharju - Pamilo
- Kontiolahti - Uimaharju ja
- Kontiolahti - Pamilo. 

Kontiolahden kunnan ja Joensuun kaupungin alueille sijoittuvat 1960-luvulla rakennetut puupylväiden varassa olevat voimajohdot ovat ikääntyneitä ja huonokuntoisia eikä niiden siirtokyky ole riittävä tulevaisuuden siirtotarpeita ajatellen. Puiset pylväät korvataan pääosin vastaavan tyyppisillä teräspylväillä.

Hankkeen tiedot
Hankkeen tyyppi: voimajohto
Hankkeen tila: Rakentaminen 2018 -2022
Sijainti: Kontiolahti ja Joensuu
Pituus: 113 km

Uimaharju - Pamilo -johdon pituus on noin 20 kilometriä. Uusittava johto sijoittuu olemassa olevalle voimajohtoalueelle nykyisen voimajohdon paikalle. Johto on valmistunut vuoden 2019 lopussa

Kontiolahti - Uimaharju -johdon pituus on noin 54 kilometriä. Voimajohto uusittiin pääosin eli noin 34 kilometrin osuudella nykyiselle paikalleen. Voimajohtoalue leveni nykyisestä yhteensä noin 20 kilometrin osuudella väleillä Kontiolahti-Tarhola ja Kattilajoki-Uimaharju. Voimajohto valmistui vuoden 2021 maaliskuun ensimmäisellä viikolla. Valtioneuvosto myönsi hankkeelle lunastusluvan 11.4.2019.

Kontiolahti - Pamilo -johdon pituus on noin 39 kilometriä ja se uusitaan pääosin nykyiselle paikalleen. Voimajohtoalue levenee nykyisestä yhteensä noin 7 kilometrin osuudella Kontiolahden ja Tarholan välillä.

Johdon rakentaminen on käynnissä ja johto valmistuu vuoden 2022 keväällä. Valtioneuvosto myönsi hankkeelle lunastusluvan 14.5.2020.

Rakentamisvaiheen töitä

Osana uuden johdon rakentamista puretaan vanha johto, rakennetaan uusien pylväiden perustukset, pystytetään uudet pylvään sekä asennetaan uudet johtimet.

Yksityiskohtaisempaa tietoa rakentamisen etenemisestä antavat hankkeen urakoitsijan yhteyshenkilöt.

pkarjala_tyontekoa.jpg

Työt jatkuivat voimajohto-osuuksilla Pohjois-Karjalassa talvella 2020-2021.

Lisätietoja

Rakennuttaja Fingrid Oyj

Antti Linna
projektipäällikkö
puh. 030 395 5168

Mikko Kuoppala

erikoisasiantuntija, lunastusasioiden yhteyshenkilö
puh. 030 395 5220

 

Pääurakoitsija TMV Service Oy

Jani Rintala

projektipäällikkö
puh. 044 425 2052

Karri Immonen

maanomistajien yhdyshenkilö
puh. 050 376 4326