;

Metsälinja - 400 kilovoltin voimajohtoyhteys Petäjävedeltä Ouluun

Fingrid rakentaa uuden noin 305 km pituisen voimajohdon Keski-Suomen Petäjäveden ja Oulujoen Muhoksen välille. Metsälinjaksi nimetty 400 kilovoltin yhteys rakennetaan nykyisten 220 ja 400 kilovoltin voimajohtojen paikalle tai rinnalle. 

Hankkeen tiedot
Hankkeen tyyppi: voimajohdot
Hankkeen tila: rakenteilla
Pituus: 303 km

Etelä-Suomen lämpövoimalaitosten sähköntuotanto on koko ajan vähenemässä, ja se korvautuu pohjoisen edullisella ja ilmastoneutraalilla energiantuotannolla. Sähkön kysynnän kasvaessa eteläisessä Suomessa Metsälinjaksi nimetty voimajohto edesauttaa Suomen pysymistä yhtenä sähkön hinta-alueena.

Metsälinjan rakentaminen on osa Fingridin pitkän aikavälin kehittämissuunnitelmaa, ja sen rakentaminen vahvistaa pohjois-eteläsuuntaisia sähkönsiirtoyhteyksiä ja korvaa ikääntyneitä 1940 - 1950 rakennettuja voimajohtoja. Siirtoyhteys edesauttaa Suomen pitämistä yhtenä hinta-alueena ja mahdollistaa puhtaasti tuotetun energian liittämisen kantaverkkoon.

Metsälinjan kokonaispituus on noin 305 kilometriä ja hanke on jaettu rakentamisosuuksiin A-F.

Rakentamisvaiheen töitä

Petäjäveden sähköaseman ja Haapajärven Pysäysperän välillä oleva vanha 220 kV voimajohto puretaan ja uusi 400 kV voimajohto rakennetaan sen paikalle. Pysäysperältä eteenpäin uusi 400 kV voimajohto rakennetaan nykyisten 220 ja 400 kV voimajohtojen rinnalle Pyhänselän sähköasemalle saakka.

Voimajohdon rakennustyöt käynnistyivät Pysäysperän muutostöillä loka-marraskuussa 2019 ja jatkuvat edelleen perustustöillä, pylväskasauksella ja –pystytyksellä sekä johdintöillä. Töitä tehdään vaiheittain koko johto-osuudella, ja voimajohto on kokonaisuudessaan valmis syyskuussa 2022.

Yksityiskohtaisempaa tietoa rakentamisen etenemisestä antaa hankkeen urakoitsijan yhteyshenkilöt.

Lunastusmenettely

Valtioneuvosto myönsi hankkeelle lunastusluvan 13.6.2019.

Metsälinja_Osuudet A-F_1.jpg

Lisätietoja

Rakennuttaja Fingrid Oyj

Mikko Kuoppala

erikoisasiantuntija, lunastusasioiden yhteyshenkilö
puh. 030 395 5220

Osuus A, Petäjävesi – Saarijärvi

Antti Linna
projektipäällikkö
puh. 030 395 5168


Osuus B, C ja D, Saarijärvi - Siikalatva

Hannu Kuikka
projektipäällikkö
puh. 030 395 5216


Osuus E ja F, Siikalatva - Pyhänselkä

Ritva Laine
vanhempi projektipäällikkö
puh. 030 395 5134

 

Pääurakoitsijat

Osuus A, Petäjävesi – Saarijärvi

Elecnor S.A.

Pedro Martinez Hernandez  project manager
puh. +34 609 475 176


Sami Liikanen
Maanomistajien yhteyshenkilö
puh. 040 688 7527

Osuus B ja C, Saarijärvi - Haapavesi

Destia Oy

Janne Vehanen
projektipäällikkö
puh. 040 357 7580

Mika Ahonen
maanomistajien yhteyshenkilö osuus B
puh. 040 186 3722

Harri Kantola
maanomistajien yhteyshenkilö osuus C
puh. 041 730 7673

Osuus D, Haapavesi - Siikalatva

Eltel Networks Oy

Markku Tuomela
projektipäällikkö
puh. 040 311 2284

Jouni Lapinkorpi
maanomistajien yhteyshenkilö
puh. 040 3112075

Osuus E, Siikalatva-Pyöriäsuo

Empower Oy

Tapio Marttila
projektipäällikkö
puh. 040 641 7862

Sami Rautio
maanomistajien yhteyshenkilö
puh. 044 425 2742

Osuus F, Pyöriäsuo-Pyhänselkä (osa Pyhänselkä-Nuojuankangas rakentamisurakkaa)

Eltel Networks Oy

Jukka Väljä
projektipäällikkö
puh. 040 311 3723

Ville Ala-Kokko
maanomistajien yhteyshenkilö
puh. 040 311 2199