Lavianvuoren voimajohtojen käännöt

Fingrid Oyj käynnistää Tikinmaan sähköaseman korvaamisen 2. vaiheen. Nyt rakennettava hankekokonaisuus sisältää Tikinmaa - Multisilta ja Kangasalan - Tikinmaa johtojen kääntämisen Lavianvuoren sähköasemalle, uuden asiakkaan (Elenia Oy) 2x110 kV yhteyden rakentamisen Tikinmaan sähköasemalta Lavianvuoren sähköasemalle sekä tarvittavat johtojärjestelyt. Johtojen kokonaispituus on noin 13 kilometriä.

Hankkeen tiedot
Hankkeen tyyppi: voimajohto
Hankkeen tila: rakentaminen valmistunut kesällä 2017, lunastusmenettely kesken
Sijainti: Kangasala, Lempäälä ja Valkeakoski
Pituus: 13 km

Hankekokonaisuuden ensimmäisessä vaiheessa rakennettiin 2x110 kV yhteys Tikinmaan ja Lavianvuoren muuntoasemien välille. Samalla tehtiin tarvittavat johtojärjestelyt Lavianvuoren asema-alueelle sekä Elenian asiakasjohtoon 110 kV Tikinmaa - Luopioinen. Ensimmäisen vaiheen urakoi Destia Oy ja se valmistui kesällä 2015.

Hankkeen tarve liittyy rakenteilla olevaan Lavianvuoren sähköasemaan, josta tulee jatkossa Valkeakosken seudun sähkönsiirtoverkon kulmakivi. Aikaisemmin Valkeakosken sähkönsiirtoverkon keskiössä on ollut vuonna 1975 käyttöönotettu Tikinmaan sähköasema, joka on nyt teknisen käyttöikänsä lopussa. Ikääntynyt asema poistuu käytöstä ja toiminta keskitetään uudelle Lavianvuoren sähköasemalle.

Lavianvuoren sähköaseman läheisyydessä uusi voimajohto sijoittuu noin kilometrin matkalla nykyisten ja tulevien voimajohtojen rinnalle, jolloin johtoalue levenee 72 metristä 110 metriin. Uuteen maastokäytävään sijoittuvan johtoalueen leveys on noin 2,8 kilometrin matkalla 52 metriä ja 3,3 kilometrin matkalla 46 metriä. Hankkeen suunnittelun pohjaksi on laadittu sähkömarkkinalain mukainen ympäristöselvitys vuonna 2013.

Työt alkoivat alkukesästä 2016 ja hankekokonaisuus on valmistui elokuussa 2017. Rakentamisesta vastasi Empower PN Oy.

Hankkeesta on tehty ympäristöselvitys ja valtioneuvosto on myöntänyt hankkeelle lunastusluvan 14.4.2016.

Uudesta johtorakenteesta aiheutuneet menetykset sekä maankäytölliset haitat ja vahingot käsitellään vuoden 2018 aikana lunastustoimituksessa, josta vastaa Maanmittauslaitos. Lunastustoimituksiin liittyvät kutsukirjeet postitetaan erikseen kunkin tilan omistajalle.

Lisätietoja

Rakennuttaja Fingrid Oyj

Tuomas Maasalo
projektipäällikkö
puh. 030 395 5183

Ossi Muuronen
työmaan valvoja 
puh. 030 395 5352

Mikko Kuoppala

erikoisasiantuntija, lunastusasioiden yhteyshenkilö
puh. 030 395 5220

 

Pääurakoitsija
Empower PN Oy

Heikki Vinni
työmaapäällikkö
puh. 040 641 7307