Kittilänjärvi-Taivalkoski 110 kV -voimajohdon ympäristöselvitys

Fingrid Oyj suunnittelee Kemin Kittilänjärven ja Keminmaan Taivalkosken välille uutta 110 kilovoltin voimajohtoa. Hankkeesta on laadittu sähkömarkkinalain mukainen ympäristöselvitys.

Hankkeen tiedot
Hankkeen tyyppi: Voimajohto
Sijainti: Kemi ja Keminmaa
Pituus: 23 km

Kemin Kittilänjärven ja Keminmaan Taivalkosken välinen uusi 110 kilovoltin voimajohto on tarpeellinen alueen sähkön siirtokapasiteetin ja sähköjärjestelmän käyttövarmuuden parantamiseksi.  

Noin 23 kilometrin pituinen voimajohtoreitti sijoittuu Kemin ja Keminmaan kuntien alueelle. Voimajohtoreitistä suurin osa on uutta maastokäytävää. 

Voimajohtohankkeesta laadittiin sähkömarkkinalain mukainen ympäristöselvitys, joka valmistui vuonna 2017. Ympäristöselvitys löytyy sivun oikeasta laidasta kohdasta Liitteet. 

Voimajohtohankkeen maastotutkimukset ja tarkempi yleissuunnittelu alkavat asiakastarpeista riippuen aikaisintaan vuonna 2019. Rakentaminen kestää vuoden.

 

Lisätietoja

Rakennuttaja Fingrid Oyj

Satu Vuorikoski

kehityspäällikkö, yritysvastuu
puh. 030 395 5195

Tommi Raussi

asiantuntija, johtoreittisuunnittelu
puh. 030 395 5173