Ynpäristövaikutusten arviointi Huittinen – Forssa 400+110 kV

Fingrid suunnittelee valtakunnalliseen sähkönsiirron kantaverkkoon uutta 400+110 kilovoltin voimajohtoa Huittisten ja Forssan välille. Hanketta koskeva ympäristövaikutusten arviointimenettely käynnistyy syksyllä 2019. Kesän aikana hankealueella tehdään luontoselvityksiä.

Hankkeen tiedot
Hankkeen tyyppi: YVA-menettely
Hankkeen tila: Käynnistymässä
Sijainti: Huittinen, Loimaa, Humppila, Jokioinen ja Forssa

Kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj suunnittelee uutta voimajohtoa Huittisten ja Forssan välille. Uuden voimajohdon pituus on noin 67 kilometriä. Voimajohto sijoittuu Huittisiin, Loimaalle, Humppilaan, Jokioisille ja Forssaan.

Hankealueella on nykyisin kantaverkon voimajohtoja ja uuden voimajohdon suunnittelussa lähtökohta on hyödyntää niiden maastokäytäviä. Uutta 400+110 kilovoltin voimajohtoa suunnitellaan pääsääntöisesti nykyisten voimajohtojen pohjoispuolelle, josta puretaan vanha 1950-luvulla rakennettu 110 kilovoltin voimajohto Kolsi-Forssa. Uusi voimajohto voidaan rakentaa 400+110 kilovoltin yhteispylväsrakenteena purettavan voimajohdon paikalle, mikä vähentää voimajohtoalueen levenemistä. Yhteispylväsrakenteessa yläorressa on uusi 400 kilovoltin voimajohto ja väliorressa uusittava 110 kilovoltin voimajohto. Useita 110 kilovoltin voimajohdon osuuksia myös siirretään vaikutusten lieventämiseksi omasta erillisestä maastokäytävästä uuteen yhteispylväsrakenteeseen.

Fingridin rooliin puhtaan sähköjärjestelmän alustan rakentajana ja ylläpitäjänä kuuluu Suomen kantaverkosta huolehtiminen ja sen kehittäminen tulevaisuuden tarpeita vastaavaksi. Uusi Huittisten ja Forssan välinen voimajohtoyhteys on tarpeellinen sähkönsiirtokapasiteetin lisäämiseksi Suomen länsi- ja etelärannikon välillä. Uudella 400 kilovoltin voimajohtoyhteydellä parannetaan myös energiatehokkuutta merkittävästi. Jo vuoden 2025 tilanteessa arvioidaan saavutettavan noin 48 GWh/a säästö sähkön siirrossa syntyvissä energiahäviöissä. Lisäksi uusi voimajohtoyhteys mahdollistaa entistä paremmat huolto- ja vikakeskeytykset ja varmistaa kantaverkon käyttövarmuutta.

Klikkaa kuva suuremmaksi tästä. Kosketusnäytöllä voit zoomata myös yllä näkyvään kuvaan.

Lisätietoa ympäristövaikutusten arvioinnin käynnistyessä syksyllä

Voimajohtohanketta koskeva ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA) käynnistyy syksyllä 2019, kun ympäristövaikutusten arviointiohjelma valmistuu. YVA-menettelyn tavoitteena on edistää ympäristövaikutusten arviointia ja arvioinnin yhtenäistä huomioon ottamista suunnittelussa ja päätöksenteossa sekä lisätä kaikkien tiedon saantia ja osallistumismahdollisuuksia. Arviointiohjelma on suunnitelma tarvittavista selvityksistä ja arviointimenettelyn järjestämisestä.

Yhteysviranomaisena toimiva Varsinais-Suomen ELY-keskus tiedottaa arviointiohjelmasta. Myös tämä Fingridin verkkosivu päivitetään arviointiohjelman valmistuttua.

Alustavan aikataulun mukaan voimajohdon rakentamisen edellyttämät maastotutkimukset ja yleissuunnittelu tehdään vuosina 2021-2022. Voimajohdon rakentamisen arvioidaan tapahtuvan vuosina 2023-2025.

Lisätietoja

Fingrid Oyj

Satu Vuorikoski

kehityspäällikkö, yritysvastuu
puh. 030 395 5195

Pasi Saari
tekninen asiantuntija 
puh. 030 395 5178