Hikiä - Orimattila -voimajohto

Fingrid rakentaa  uuden 400 + 110 kilovoltin voimajohdon Hausjärvellä sijaitsevan Hikiän sähköaseman ja Orimattilaan rakennettavan uuden sähköaseman välille.

Uusi johto korvaa 1920-luvun lopulla valmistuneen voimajohdon, joka on osa Imatralta Turkuun ulottuvaa Suomen vanhinta voimajohtoyhteyttä. Uusi Hikiä - Orimattila -voimajohto parantaa entisestään Lahden alueen sähkönsaantia ja siirtää sähköä luotettavasti seuraavat vuosikymmenet.

Hankkeen tiedot
Hankkeen tyyppi: voimajohto
Hankkeen tila: rakentaminen
Pituus: 50 km

Hikiän ja Orimattilan Tönnönmäen välillä on nykyisin pääosiltaan 1920-luvun lopulla valmistunut kantaverkon voimajohto, joka on jännitetasoltaan 110 kilovolttia. Se on osa Imatralta Turkuun ulottuvaa Suomen vanhinta voimajohtoyhteyttä ja sen tekninen käyttöikä on lähenemässä loppuaan. Hanke on tarpeellinen sekä ikääntyneen voimajohdon uudistamiseksi että kantaverkon vahvistamiseksi. Uusi voimajohto suunnitellaan niin, että se mahdollistaa sekä 400 että 110 kilovoltin siirtoyhteydet Hikiän ja Orimattilan sähköasemien välille.

Hikiän ja Iso-Hennan välillä oleva vanha voimajohto puretaan ja korvataan uudella voimajohdolla. Iso-Hennan ja tulevan Orimattilan Pennalaan sijoittuvan uuden sähköaseman välillä voimajohto rakennetaan uuteen maastokäytävään tien E75 itäpuolelle.

Voimajohtopylväiden perustustyöt ovat alkaneet joulukuussa 2017 ja jatkuvat pylväskasaukseen ja –pystytykseen sekä johdintöihin. Töitä tehdään vaiheittain koko johto-osuudella, ja voimajohto on kokonaisuudessaan valmis joulukuussa 2019. Yksityiskohtaisempaa tietoa rakentamisesen etenemisestä antaa hankkeen urakoitsijan yhteyshenkilöt.

Lunastusmenettely
Valtioneuvosto myönsi hankkeelle lunastusluvan 31.8.2017. 

 

Lisätietoja

Rakennuttaja Fingrid Oyj

Hannu Kuikka
projektipäällikkö
puh. 030 395 5216

Mikko Kuoppala

erikoisasiantuntija, lunastusasioiden yhteyshenkilö
puh. 030 395 5220

 

Pääurakoitsija Empower PN Oy
Ville Seppänen 
projektipäällikkö
puh. 050 344 4681

Olli Kivelä
työmaapäällikkö ja maanomistajien yhteyshenkilö
puh. 044 425 2569