Hämeenlahti - Hännilä 110 kV -voimajohdon ympäristöselvitys

Fingrid Oyj suunnittelee ikääntyneen voimajohdon uusimista Jyväskylän ja Joroisten välillä. Hankkeesta on julkaistu sähkömarkkinalain mukainen ympäristöselvitys.

Hankkeen tiedot
Hankkeen tyyppi: Voimajohto
Sijainti: Jyväskylä, Laukaa, Toivakka, Hankasalmi, Kangasniemi, Pieksämäki ja Joroinen
Pituus: 98 km


Nykyinen 110 kilovoltin voimajohto Jyväskylän Hämeenlahdesta Joroisten Hännilään 
(Rauthovin sähköasema) on ikääntynyt ja osittain huonokuntoinen, eikä voimajohdon sähkönsiirtokyky ole riittävä tulevaisuuden tarpeisiin. 

Voimajohdon pituus noin 98 kilometriä.  Se sijoittuu Jyväskylän, Laukaan, Toivakan, Hankasalmen, Kangasniemen, Pieksämäen ja Joroisten alueille.

Voimajohto voidaan uusia nykyiselle voimajohtoalueelle. Puiset voimajohtopylväät korvataan pääosin vastaavantyyppisillä teräspylväillä.

Hankkeesta on laadittu sähkömarkkinalain mukainen ympäristöselvitys, joka löytyy sivun oikeasta laidasta.

Hankkeen toteutuksen arvioidaan ajoittuvan vuosiin 2019-2021.

 

Lisätietoja

Rakennuttaja Fingrid Oyj

Maija Nurmi
asiantuntija, ympäristö
puh. 030 395 5251