;

Hämeenlahti – Hännilä 110 voimajohdon yleissuunnittelu

Uusi johto rakennetaan nykyisen, purettavan johdon paikalle käyttäen pääsääntöisesti harustettuja teräsporttaalipylväitä. Uudet pylväät ovat nykyisiä korkeampia, mikä mahdollistaa pidemmät jännevälit. Näin ollen pylväiden paikat muuttuvat nykyisistä ja pylväiden koko-naismäärä johdolla vähenee. Kauppilan sähköasemalta itään noin 15 km:n matkalle suunnitellaan 2x110 kV voimajohto. Tästä toinen virtapiiri varataan tuulivoimatoimijan käyttöön. Muuten nykyisen voimajohdon johtoalue säilyy pääosin ennallaan.

Uuden johdon yleissuunnittelu on käynnissä ja siitä vastaa TLT-Building Oy. Yleissuun-nitteluun kuuluvat maastotyöt, joiden yhteydessä suunnitellut, uudet pylväspaikat merkitään maastoon, tehdään tarvittavia maastomittauksia ja tutkitaan maaperä merkittyjen pylväs-paikkojen kohdalta. Maastotyöt ovat käynnissä ja päättyvät vuoden 2021 loppuun mennessä. 

Hankkeen tiedot
Hankkeen tyyppi: Voimajohto
Sijainti: Jyväskylä, Laukaa, Toivakka, Hankasalmi, Kangasniemi, Pieksämäki ja Joroinen
Pituus: 98 km


Nykyinen 110 kilovoltin voimajohto Jyväskylän Hämeenlahdesta Joroisten Hännilään 
(Rauthovin sähköasema) on ikääntynyt ja osittain huonokuntoinen, eikä voimajohdon sähkönsiirtokyky ole riittävä tulevaisuuden tarpeisiin. 

Voimajohdon pituus noin 98 kilometriä.  Se sijoittuu Jyväskylän, Laukaan, Toivakan, Hankasalmen, Kangasniemen, Pieksämäen ja Joroisten alueille.

Voimajohto voidaan uusia nykyiselle voimajohtoalueelle. Puiset voimajohtopylväät korvataan pääosin vastaavantyyppisillä teräspylväillä.

Uuden voimajohdon rakennustyöt on suunniteltu toteutuvan vuosina 2022-2024.

 

Lisätietoja

Rakennuttaja Fingrid Oyj

Tommi Olsson
projektipäällikkö
puh. 030 395 4151

Mikko Kuoppala
erikoisasiantuntija
puh. 030 395 5220

TLT-Building Oy
Ilari Limnell
 
sijoitussuunnittelija
puh. 044 425 2106