Elovaara - Pinsiö ympäristöselvitys

Fingrid Oyj suunnittelee 110 kV voimajohtoa välille Elovaara-Pinsiö. Uusi 110 kV voimajohto sijoittuu Ylöjärven ja Nokian kaupunkien sekä Hämeenkyrön kunnan alueille ja sillä on pituutta noin viisi kilometriä.

Hankkeen tiedot
Hankkeen tyyppi: Voimajohto
Hankkeen tila: Yleissuunnittelu käynnissä, rakentamisen arvioidaan alkavan vuoden 2018 alussa
Pituus: 5 km


Nykyinen voimajohto on rakennettu 1970-luvulla. Voimajohto on uusittava, jotta sen siirtokyky saadaan paremmaksi. Elovaara-Pinsiö on osa Melo-Rännäri 110 kV voimajohtoa, joka on jo alunperin rakennettu siirtokyvyltään suuremmaksi.

Uusi voimajohto sijoittuu olemassa olevaan johtokäytävään välillä Elovaara-Pinsiö. Hankkeen suunnittelun pohjaksi on laadittu sähkömarkkinalain mukainen ympäristöselvitys vuonna 2015.

Hankkeen toteutuksen arvioidaan sijoittuvan alkuvuoteen 2018.
Lisätietoja

Rakennuttaja Fingrid Oyj

Tommi Olsson
projektipäällikkö
puh. 030 395 4151

Mikko Kuoppala

erikoisasiantuntija, lunastusasioiden yhteyshenkilö
puh. 030 395 5220

 

Esisuunnittelu

TLT-Engineering Oy
Erkka Salmi
sijoitussuunnittelu
puh. 040 713 1803