;

Voimajohdot

Tältä sivulta löydät tietoa Fingrid Oyj:n meneillään olevista voimajohtohankkeista sekä voimajohtojen rakentamista sisältävista ympäristövaikutusten arviointi- eli YVA-menettelyistä sekä ympäristöselvityksistä.

Hankkeet on listattu etenemisvaiheen mukaan sivun vasemmassa laidassa olevaan navigaatioon.

Hankkeisiin päivitetään tietoa esimerkiksi hankkeen etenemisestä, yhteyshenkilöistä, valmistumisen aikataulusta sekä urakoitsijoista.

Sähköasemien, varavoimalaitosten ja kansainvälisten rajayhteys-hankkeiden esittelyt löytyvät erikseen Meneillään olevat hankkeet -osion alta. Arkistossa esitellään lyhyesti jo päättyneitä hankkeita.

Fingridin voimajohtolinja Espoossa
Sulje