Valkeuden uusi sähköasema

Pohjois-Pohjanmaalla on suunnitteilla yli 80 tuulivoimahanketta. Määrällisesti tämä on enemmän kuin missään muualla Suomessa. Valkeuden uuden 400/110 kilovoltin sähköaseman rakentaminen edesauttaa alueen tuulivoimainvestointien toteutumista ja tuulivoimalla tuotetun sähkön saattamista jatkossa kantaverkon kautta edelleen kulutukseen.

Hankkeen tiedot
Hankkeen tyyppi: uusi sähköasema
Hankkeen tila: toteutuksessa, valmis vuonna 2023
Sijainti: Pohjois-Pohjanmaa

Sähköasema mahdollistaa noin 600 megawatin tuulivoimatuotannon liittämisen kantaverkkoon. Valkeuden sähköasema sijoittuu Pyhäjoelle, Pikkarala-Jylkkä-voimajohdon varrelle, osaksi Rannikkolinjaa.

Valkeuden sähköaseman avulla parannetaan myös lähialueilla olevan tuulivoimatuotannon toimintaedellytyksiä Kalajoella ja Siikajoelle, kun verkon keskeytys- ja häiriötilanteissa tuotantoa voidaan ohjata Valkeuden sähköasemalle.


Aseman maanrakennusurakka on käynnissä ja valmistuu marraskuussa 2021. Aseman pääurakan rakennustyöt käynnistyvät vuoden 2021 lopulla. 400kV ja 110kV kytkinkentät valmistuvat vuoden 2022 lopulla ja asemalle toimitetaan kaksi uutta päämuuntajaa keväällä 2023. Hanke valmistuu vuoden 2023 syksyllä.

Fingridin projektipäällikkönä toimii Jari Tiusanen ja paikallisvalvojana Antti Kangas. Käyttöasiantuntijana toimii Pasi Mantila.


Hanketta on suunniteltu tiiviissä yhteistyössä alueen tuulivoimatoimijoiden ja alueen sähköverkkoyhtiön Elenian kanssa. Hankkeen arvioidut kokonaiskustannukset ovat noin 30 miljoonaa euroa. 
 
 
 
 

Lisätietoja

Rakennuttaja                              Fingrid Oyj 

Jari Tiusanen

projektipäällikkö
puh. 0400 735 373

Antti Kangas                  asiantuntija, sähköasemat
puh. 030 395 5705

Maanrakennusurakoitsija        Ab Tallqvis Infra Oy

Rickard Smeds            Työpäällikkö                                  puh. 050 595 8410

Pääurakoitsija                    Caverion Industria Oy

Kimmo Honkaniemi projektipäällikkö
puh. 050 560 4024

Katso myös