Valkeuden uusi sähköasema

Pohjois-Pohjanmaalla on suunnitteilla yli 80 tuulivoimahanketta. Määrällisesti tämä on enemmän kuin missään muualla Suomessa. Valkeuden uuden 400/110 kilovoltin sähköaseman rakentaminen edesauttaa alueen tuulivoimainvestointien toteutumista ja tuulivoimalla tuotetun sähkön saattamista jatkossa kantaverkon kautta edelleen kulutukseen.

Hankkeen tiedot
Hankkeen tyyppi: uusi sähköasema
Hankkeen tila: toteutuksessa, valmis vuonna 2023
Sijainti: Pohjois-Pohjanmaa

 

Sähköasema mahdollistaa noin 600 megawatin tuulivoimatuotannon liittämisen kantaverkkoon. Valkeuden sähköasema sijoittuu Pyhäjoelle, Pikkarala-Jylkkä-voimajohdon varrelle, osaksi Rannikkolinjaa.

Valkeuden sähköaseman avulla parannetaan myös lähialueilla olevan tuulivoimatuotannon toimintaedellytyksiä Kalajoella ja Siikajoelle, kun verkon keskeytys- ja häiriötilanteissa tuotantoa voidaan ohjata Valkeuden sähköasemalle.

Aseman maanrakennus- ja pääurakka kilpailutetaan keväällä 2020 ja rakentaminen alkaa kesällä 2020.

Hanketta on suunniteltu tiiviissä yhteistyössä alueen tuulivoimatoimijoiden ja alueen sähköverkkoyhtiön Elenian kanssa. Hankkeen arvioidut kokonaiskustannukset ovat noin 30 miljoonaa euroa. 
 
 
 
 

Lisätietoja

Jari Tiusanen

projektipäällikkö
puh. 0400 735 373

Katso myös