Raahen sähköaseman rakentaminen

Fingrid rakentaa Raahen uuden 110 kilovoltin kaasueristeisen (GIS) sähköaseman. Aseman valmistumisen jälkeen kantaverkon sähköt kulkevat ainoastaan Fingridin omistaman sähköaseman kautta. Uusi asema mahdollistaa lisäksi alueen teollisuuden ja jakeluverkkojen kehittämisen. Hanke on suunniteltu yhteistyössä asiakkaiden kanssa.

Hankkeen tiedot
Hankkeen tyyppi: sähköasema
Hankkeen tila: toteutuksessa
Sijainti: Raahe

Asemaurakan rakennustyöt tehdään vuoden 2019 kuluessa ja asennustyöt pääosin vuonna 2020. Uusi sähköasema otetaan käyttöön vaiheittain syksyllä 2020, kun myös siihen liittyvät voimajohtotyöt ja asiakkaiden 110 kilovoltin kaapeliliitynnät valmistuvat.

Rakentamisen aikana alueella esiintyy tavanomaista vilkkaampaa rekka- ja työkoneliikennettä.

Uuden sähköaseman Fingridin investoinnin suuruus on noin 5,5 miljoonaa euroa. Lisäksi tulevat asiakkaiden investoinnit.

Voimajohtojärjestelyjen urakoitsija kilpailutetaan 2019.

 

 

Lisätietoja

Rakennuttaja Fingrid Oyj

Risto Ryynänen
projektipäällikkö
puh. 030 395 5219

Hannu Matila
paikallisvalvoja
puh. 030 395 5707

CC Control Oy

Ilkka Sykkö
rakennustöiden valvoja
puh. 040 180 7364

Pääurakoitsija
VEO Oy

Pasi Rintala
projektipäällikkö
puh. 040 623 4300

 

Sorvoja Oy 

Jarmo Soini
työmaapäällikkö
puh. 050 477 7867