Raahen sähköaseman rakentaminen

Uuden Ferrovan Oy:n tehtaan liittäminen kantaverkkoon edellyttää Raahen 110 kV sähköaseman rakentamista. Asema mahdollistaa lisäksi alueen jakeluverkkojen kehittämisen. Elenia ja mahdollisesti myös Raahen Energia liittyvät tulevalle sähköasemalle.
Hankkeen tiedot
Hankkeen tyyppi: sähköasema
Hankkeen tila: Suunnittelussa. Arvioitu valmistuminen 2020.
Sijainti: Raahe

Nykyisin kantaverkon sähköt kulkevat asiakkaan omistuksessa olevan sähköaseman kautta. Myös alueen uuden tehdasinvestoinnin liittäminen kantaverkkoon edellyttää Raahen 110 kilovoltin sähköaseman rakentamista. Asema mahdollistaa lisäksi alueen jakeluverkkojen kehittämisen. Hanke on suunniteltu yhteistyössä asiakkaiden kanssa.

Asemaurakan rakennustyöt tehdään vuoden 2019 kuluessa ja asennustyöt pääosin vuonna 2020. Uusi sähköasema otetaan käyttöön vaiheittain syksyllä 2020, kun myös siihen liittyvät voimajohtotyöt ja asiakkaiden 110 kilovoltin kaapeliliitynnät valmistuvat.

Rakentamisen aikana alueella esiintyy tavanomaista vilkkaampaa rekka- ja työkoneliikennettä.

Uuden sähköaseman Fingridin investoinnin suuruus on noin 5,5 miljoonaa euroa. Lisäksi tulevat asiakkaiden investoinnit.

Pääurakoitsija ja voimajohtojärjestelyjen urakoitsija kilpailutetaan 2019.

 

 

Lisätietoja

Rakennuttaja Fingrid Oyj

Risto Ryynänen
projektipäällikkö
puh. 030 395 5219

Hannu Matila
paikallisvalvoja
puh. 030 395 5707

CC Control Oy

Ilkka Sykkö
rakennustöiden valvoja
puh. 040 180 7364