Pysäysperän sähköaseman rakentaminen

Tulevaisuuden puhdas sähköjärjestelmä vaatii investointeja kantaverkkoon toimiakseen parhaalla mahdollisella tavalla. Osana tuulivoiman liittämisen edellyttämiä vahvistuksia Fingrid on tehnyt investointipäätöksen Haapajärven kuntaan suunnitellun Pysäysperän sähköaseman rakentamisesta.

Hankkeen tiedot
Hankkeen tyyppi: sähköasema
Hankkeen tila: rakentaminen 2020 - 2022
Sijainti: Haapajärvi

 

Haapajärven kaupungin alueella ja sen ympäryskunnissa on suunnitteilla yli 1000 megawatin sähkötehon edestä tuulivoimahankkeita. Lisäksi alueella on noin 50 – 75 megawatin pumppuvoimalaitoshanke. Hankkeiden verkkoliitynnän mahdollistamiseksi alueelle rakennetaan uusi 400/110 kV sähköasema, joka tulee yhdistämään vuonna 2022 kantaverkkoon valmistuvan 400 kV Metsälinjan, sekä alueen 110 kV jakeluverkon ja kantaverkon voimajohdot.

Sähköasemalle tulee kaksi 400 MVA päämuuntajaa, joilla alueen tuotantoylijäämä ohjataan Metsälinjaan ja edelleen kulutukseen.

Investointi käsittää erillisen maanrakennusurakan, sähköaseman pääurakan sekä johtojärjestelyt sähköaseman ympärillä voimajohtojen liittämiseksi uudelle asemalle.

Maanrakennusurakka valmistui 2020 lopulla ja sen urakoi Sundström Oy Ab, joka jatkaa myös pääurakassa aliurakoitsijana.

Pääurakoitsijaksi on valittu vaasalainen VEO Oy. Pääurakan merkittävimmät aliurakoitsijat Sundström Oy Ab:n lisäksi ovat tuposlainen A-perustus Oy (valu- ja rakennustyöt), ylivieskalainen Rakennus & Asennuspalvelu Kuju (valvomorakennus) sekä helsinkiläinen NRC Finland Oy (asennustyöt). Näiden lisäksi AFRY Oy tekee VEO:lle suurjännitejärjestelmien- ja rakennussuunnittelua.

Projektissa rakennetaan tulotien varteen siirtokuormauspaikka, jossa Fingridin erillishankintana hankkimat italialaiset tehomuuntajat lastataan rautatievaunusta maantiekuljetuskalustoon. Tehomuuntajien kuljetukset tapahtuvat vuoden 2022 alkupuolella. Vuosi 2021 kului aseman rakennustöiden parissa ja paino on siirtynyt asennustöihin, jotka valmistuivat kesällä 2022.  Keväällä 2022 käynnistyy mittava testausvaihe, jolla varmistetaan laitteistojen turvallinen ja häiriötön toiminta.

Investoinnin kokonaisarvo on noin 27 miljoonaa euroa.

 

 

Lisätietoja

Rakennuttaja Fingrid Oyj

Petri Hämäläinen
projektipäällikkö
puh. 030 395 5246

sähköpostiosoite muotoa etunimi.sukunimi(at)fingrid.fi

Pääurakoitsija VEO Oy

projektipäällikkö Pasi Rintala
puh. 040 623 4300

sähköpostiosoite muotoa etunimi.sukunimi(at)veo.fi