Oulunjoen kokonaisuus

Fingrid uudistaa 1950-luvulla rakennettua käyttöikänsä loppua lähestyvää Oulujoen alueen sähköverkkoa. Verkon uusiminen aloitetaan uusimalla kaksi ja laajentamalla yhtä sähköasemaa, sekä rakentamalla uusi voimajohto. Tältä sivulta löydät alueen sähköasemaurakoiden tiedot.

Voit suurentaa kuvaa mobiililaitteen kosketusnäytöllä.

Kokonaisuuden yleistiedot

Verkon kehittämistä on suunniteltu tiiviissä yhteystyössä Fingridin asiakkaiden eli alueen sähköntuottajien ja alueellisten jakeluverkkoyhtiöiden kanssa. Alueella tuotetaan sähköä erityisesti vesivoimalla, ja olemassa olevien tuulivoimaloiden lisäksi alueelle on suunniteltu uusia tuulivoimahankkeita.

Verkon uusimisen myötä kantaverkon jännitetaso alueella muuttuu 220 kilovoltista 110 kilovolttiin. Muun verkon kanssa yhtenäinen jännitetaso mahdollistaa yksinkertaisemman ja kokonaisuuden kannalta edullisemman verkkorakenteen. 

Oulujoen verkkoa uusitaan vaiheittain. Ensimmäisessä vaiheessa, vuosina 2020 - 2022 rakennetaan Muhoksen Pyhäselän ja Vaalan Nuojuan sähköasemien välinen osuus. Tässä vaiheessa laajennetaan Pyhänselän sähköasemaa ja uusitaan Nuojuan ja Utasen sähköasemat. Pyhänselän ja Nuojuan välille rakennetaan uusi noin 45 kilometrin pituinen voimajohto, jonka reitistä suurin osa sijoittuu nykyisten voimajohtojen länsipuolelle. 

Voimajohto toteutetaan 400 + 110 kilovoltin rakentein, ja se on pitkän aikavälin kehittämisessä tärkeä osa Itä-Suomen suuntaan suunnitellun 400 kilovoltin voimajohtoyhteyden, niin kutsutun Järvilinjan, vahvistamista. Lisätietoja Pyhänselkä - Nuojua -voimajohdosta voi lukea sivuiltamme täällä

Hankkeen toisessa vaiheessa Pyhäkosken sähköaseman toiminnot siirretään uudelle Pyhänselän sähköasemalle. 

Oulujoen verkonkehittämishankkeen investointikustannukset ovat yhteensä noin 48 miljoonaa euroa.


Sähköasemaurakat

Pyhänselkä

 Voit suurentaa kuvaa mobiililaitteen kosketusnäytöllä.

Hankkeen tila:

Hankkeen sijainti: karttapalveluun


Sähköasemalle tulee 400 kV laajennus, 400/110 kV muunto kahdella reaktorilla, 110 kV kytkinlaitos ja suojaus uusitaan.

400 kV kytkinlaitosta laajennetaan kolmella kentällä ja kiskojen pitkittäiskatkaisijoilla:
Fingrid: 400/110 kV muunto, RAC3, Järvilinja. Metsälinja liitetään nykyiseen Järvilinjan kenttään.
110 kV kytkinlaitos rakennetaan 2PK+AK avokytkinlaitoksena yhdeksällä kentällä ja kiskokatkaisijalla:
Fingrid: Nuojua x 2, Leväsuo, Rautaruukki, 400/110 kV muunto.
Caruna: Leppiniemi x 2, Pälli, Ylikiiminki.

Pyhäkosken 110 kV sähköasema ja muuntajat puretaan sekä Fingridin 110 kV voimajohdot käännetään Pyhänselän sähköasemalle. Asiakas rakentaa uuden Leppiniemen 110 kV kytkinlaitoksen ja yhteydet vesivoimalaitokselle uusitaan.

Risto Ryynänen

projektipäällikkö
puh. 030 395 5219

Hannu Matila

paikallisvalvoja
puh. 030 395 5711

Sitema Oy Mikko Ahonen

rakennustöidenvalvoja
puh. 040 825 6139

Maanrakennusurakoitsija

Kilpailutetaan vuonna 2019.

Pääurakoitsija

Kilpailutetaan vuonna 2019.

Muuntaja

Kilpailutetaan vuonna 2019.


Reaktorit

Kilpailutetaan vuonna 2019.

Utanen

Voit suurentaa kuvaa mobiililaitteen kosketusnäytöllä.

Projektin tila:

Hankkeen sijainti: karttapalveluun

 

Utasen sähköasemalle tulee uusi 110 kV kytkinlaitos ja valvomorakennus sekä yhteydet vesivoimalaitokselle uusitaan. Nykyinen Utasen 220 kV sähköasema puretaan. 

 

Rakennuttaja Fingrid Oyj

Jarmo Henttinen

projektipäällikkö
puh. 030 395 4280

Hannu Matila

paikallisvalvoja
puh. 030 395 5711

Sitema Oy Mikko Ahonen

rakennustöidenvalvoja
puh. 040 825 6139

Maanrakennusurakoitsija

Kilpailutetaan vuonna 2019.

Pääurakoitsija

Kilpailutetaan vuonna 2019.

Nuojuankangas

Voit suurentaa kuvaa mobiililaitteen kosketusnäytöllä.

Hankkeen tila: 

Hankkeen sijainti: karttapalveluun

 

Nuojuankankaan 110 kV sähköasema toteutetaan 2PK+AK avokytkinlaitoksena. 110 kV sähköasemalle tulee kahdeksan johtolähtöä ja kiskokatkaisija seuraavasti:
Fingrid: Pyhänselkä x 2, Vuolijoki
Fortum Power and Heat: Nuojuan vesivoimala x 3
Caruna: Jylhämä
Loiste Sähköverkko/Elenia: Petäjävesi (johtoa ei vielä myyty/vuokrattu)

Asemalla varaudutaan lisäksi 400 kV kytkinlaitokseen ja muuntoon.

Nuojuankankaan sähköasemalle tulee uusi 110 kV kytkinlaitos ja valvomorakennus sekä yhteydet vesivoimalaitokselle uusitaan. Nykyinen Nuojuan 220/110 kV sähköasema puretaan. 

Rakennuttaja Fingrid Oyj

Jarmo Henttinen

projektipäällikkö
puh. 030 395 4280

Hannu Matila

paikallisvalvoja
puh. 030 395 5711

Sitema Oy Mikko Ahonen

rakennustöidenvalvoja
puh. 040 825 6139

Maanrakennusurakoitsija

Kilpailutetaan vuonna 2019.

Pääurakoitsija

Kilpailutetaan vuonna 2019.

Pyhäkoski

Kuva tulossa

 

Hankkeen tila:

Hankkeen sijainti: karttapalveluun

 

Pyhäkosken 110 kV sähköasema ja muuntajat puretaan sekä Fingridin 110 kV voimajohdot käännetään Pyhänselän sähköasemalle. Asiakas rakentaa uuden Leppiniemen 110 kV kytkinlaitoksen ja yhteydet vesivoimalaitokselle uusitaan.

Risto Ryynänen

projektipäällikkö
puh. 030 395 5219

Hannu Matila

paikallisvalvoja
puh. 030 395 5711