Oulunjoen kokonaisuus

Fingrid uudistaa 1950-luvulla rakennettua käyttöikänsä loppua lähestyvää Oulujoen alueen sähköverkkoa vuosina 2019 - 2023. Verkon uusiminen aloitetaan uusimalla kaksi ja laajentamalla yhtä sähköasemaa, sekä rakentamalla uusi voimajohto. Tältä sivulta löydät alueen sähköasemaurakoiden tiedot.

Kokonaisuuden yleistiedot

Verkon kehittämistä on suunniteltu tiiviissä yhteystyössä Fingridin asiakkaiden eli alueen sähköntuottajien ja alueellisten jakeluverkkoyhtiöiden kanssa. Alueella tuotetaan sähköä erityisesti vesivoimalla, ja olemassa olevien tuulivoimaloiden lisäksi alueelle on suunniteltu uusia tuulivoimahankkeita.

Verkon uusimisen myötä kantaverkon jännitetaso alueella muuttuu 220 kilovoltista 110 kilovolttiin. Muun verkon kanssa yhtenäinen jännitetaso mahdollistaa yksinkertaisemman ja kokonaisuuden kannalta edullisemman verkkorakenteen. 

Oulujoen verkkoa uusitaan vaiheittain. Ensimmäisessä vaiheessa, vuosina 2020 - 2022 rakennetaan Muhoksen Pyhäselän ja Vaalan Nuojuan sähköasemien välinen osuus. Tässä vaiheessa laajennetaan Pyhänselän sähköasemaa ja uusitaan Nuojuan ja Utasen sähköasemat. Pyhänselän ja Nuojuan välille rakennetaan uusi noin 45 kilometrin pituinen voimajohto, jonka reitistä suurin osa sijoittuu nykyisten voimajohtojen länsipuolelle. 

Voimajohto toteutetaan 400 + 110 kilovoltin rakentein, ja se on pitkän aikavälin kehittämisessä tärkeä osa Itä-Suomen suuntaan suunnitellun 400 kilovoltin voimajohtoyhteyden, niin kutsutun Järvilinjan, vahvistamista. Lisätietoja Pyhänselkä - Nuojua -voimajohdosta voi lukea sivuiltamme täällä

Hankkeen toisessa vaiheessa Pyhäkosken sähköaseman toiminnot siirretään uudelle Pyhänselän sähköasemalle. 

Oulujoen verkonkehittämishankkeen Fingridin investointikustannukset ovat yhteensä noin 48 miljoonaa euroa. Lisäksi tulevat asiakkaiden investoinnit.

Voit suurentaa kuvaa mobiililaitteen kosketusnäytöllä.


Kuvassa:
CAR =  Caruna

FPH = Fortum P&H


Sähköasemaurakat

Pyhänselkä

 Voit suurentaa kuvaa mobiililaitteen kosketusnäytöllä.

Hankkeen tila:

Hankkeen sijainti: karttapalveluun


Sähköasemalle tulee 400 kilovoltin kytkinkentän laajennus, 400/110 kilovoltin muunto kahdella reaktorilla, 110 kilovoltin kytkinlaitos, uusi valvomorakennus ja kaikki toisiojärjestelmät uusitaan.

Risto Ryynänen

projektipäällikkö
puh. 030 395 5219

Hannu Matila

paikallisvalvoja
puh. 030 395 5707

Sitema Oy Mikko Ahonen

rakennustöidenvalvoja
puh. 040 825 6139

Maanrakennusurakoitsija

maanrakennus J Päkkilä Oy
projektipäällikkö Mikko Päkkilä 040 525 1470
työmaapäällikkö Harri Hoppula 044 773 4591

Pääurakoitsija

Omexom (Infratek Finland Oy)
projektipäällikkö Petteri Laiti 040 139 7109

Muuntaja

Kolektor Etra, Slovenia


Reaktorit

Siemens Osakeyhtiö (Trench)

Utanen

Voit suurentaa kuvaa mobiililaitteen kosketusnäytöllä.

Projektin tila:

Hankkeen sijainti: karttapalveluun

Utasen sähköasemalle tulee uusi 110 kilovoltin kytkinlaitos ja valvomorakennus. Lisäksi asiakas uusii yhteydet vesivoimalaitokselle. Nykyinen Utasen 220 kilovoltin sähköasema puretaan.

 

Rakennuttaja Fingrid Oyj

Jarmo Henttinen

projektipäällikkö
puh. 030 395 4280

Hannu Matila

paikallisvalvoja
puh. 030 395 5707

Sitema Oy Mikko Ahonen

rakennustöidenvalvoja
puh. 040 825 6139

Maanrakennusurakoitsija

maanrakennus J Päkkilä Oy
projektipäällikkö Mikko Päkkilä 040 525 1470
työmaapäällikkö Harri Hoppula 044 773 4591

Pääurakoitsija

Kilpailutetaan vuonna 2019.

Nuojuankangas

Voit suurentaa kuvaa mobiililaitteen kosketusnäytöllä.

Hankkeen tila: 

Hankkeen sijainti: karttapalveluun

Nuojuankankaan sähköasemalle tulee uusi 110 kilovoltin kytkinlaitos ja valvomorakennus. Asemalla varaudutaan lisäksi 400 kilovoltin kytkinlaitokseen ja muuntoon. Lisäksi asiakas uusi yhteydet vesivoimalaitokselle. Nykyinen Nuojuan 220/110 kilovoltin sähköasema puretaan.

 

Rakennuttaja Fingrid Oyj

Jarmo Henttinen

projektipäällikkö
puh. 030 395 4280

Hannu Matila

paikallisvalvoja
puh. 030 395 5707

Sitema Oy Mikko Ahonen

rakennustöidenvalvoja
puh. 040 825 6139

Maanrakennusurakoitsija

maanrakennus J Päkkilä Oy
projektipäällikkö Mikko Päkkilä 040 525 1470
työmaapäällikkö Harri Hoppula 044 773 4591

Pääurakoitsija

Kilpailutetaan vuonna 2019.

Pyhäkoski

 

Hankkeen tila:

Hankkeen sijainti: karttapalveluun

Pyhäkosken 110 kilovoltin sähköasema ja muuntajat puretaan sekä Fingridin 110 kilovoltin voimajohdot käännetään Pyhänselän sähköasemalle. Lisäksi asiakas rakentaa uuden Leppiniemen 110 kV kytkinlaitoksen ja uusii yhteydet vesivoimalaitokselle.

 

Rakennuttaja Fingrid Oyj

Risto Ryynänen

projektipäällikkö
puh. 030 395 5219

Hannu Matila

paikallisvalvoja
puh. 030 395 5707