Meltauksen perusparannus ja sammutuskelan lisääminen

Fingrid toteuttaa Meltauksen 110 kV -sähköasemalle perusparannuksen ja lisäksi asemalle lisätään sammutuskelajärjestelmä. Työllä varmistetaan aseman toimintavarmuus pitkälle tulevaisuuteen ja varmistetaan sammutuskapasiteetti Lapin sammutusalueella 1.

Hankkeen tiedot
Hankkeen tyyppi: perusparannus
Hankkeen tila: tekeillä, valmis vuonna 2022
Sijainti: Rovaniemi

 

Sähköaseman perusparannustyöttä uusitaan aseman nykyiset, käyttöikänsä päähän saapuneet 110 kV kytkinlaitteet. Kuntoperusteisina laitevaihtoina uusitaan kolme kappaletta 110 kV katkaisijoita ja kuusi kappaletta 110 kV virtamuuntajia. Lisäksi asemalla puretaan yksi 110 kV johtojännitemuuntaja ja tämän kipinävälilliset ylijännitesuojat.

Mitä tarkoittaa sähköaseman sammutuskelajärjestelmä?

Pohjois-Suomen 110 kV verkko on maadoitustavaltaan niin sanotusti sammutettu. Lapin maadoitusolosuhteet ovat heikommat ja suurista etäisyyksistä johtuen sähköverkon korjausajat ovat pitkiä. Suuri osa vioista on ohimeneviä, yksivaiheisia vikoja. Sammutetulla verkolla tällaiset viat eivät aiheuta häiriöitä ja siten verkon käyttövarmuus paranee. Sammutetussa järjestelmässä vikatilanteiden maasulkuvirtaa pienennetään muuntajien tähtipisteisiin asennetuilla sammutuskuristimilla, jolloin valokaarimaasulku saadaan usein sammumaan itsestään.

Lapin verkko on jaettu kolmeen sammutusalueeseen, joista alueella 1 (Valajaskoski – Porttipahta) sammutuskapasiteetista on käytössä noin 90-95 %. Valajaskosken tai Porttipahdan sammutuskelan ollessa pois käytöstä, verkko ei pysy sammutettuna. Meltaukseen lisätään uusi sammutuskela, jotta sammutuskapasiteetti saadaan riittämään myös sammutuskelojen keskeytys- ja häiriötilanteissa.