Länsisalmen sähköaseman kehittäminen

Vantaalla sijaitsevan Länsisalmen sähköaseman sijanti on erittäin keskeinen, sillä aseman kautta siirretään sähköä Fingridin kantaverkosta helsinkiläisille ja vantaalaisille sähkönkäyttäjille. Koska alueen sähkönkulutus on kasvanut, Fingrid laajentaa Länsisalmen sähköasemaa ja varmistaa näin pääkaupunkiseudun sähkönsyöttöä.

Hankkeen tiedot
Hankkeen tyyppi: sähköasemat
Hankkeen tila: rakentaminen
Sijainti: Vantaa
Laajuus: sähköaseman laajennus

Vuoden 2016 huhtikuussa alussa alkaneiden rakennustöiden myötä Länsisalmen aseman muuntokapasiteetti tuplaantuu, kun asemalle rakennetaan toinen 400/110 kilovoltin muuntaja. Lisäksi rakennetaan 400 kilovoltin kytkinlaitos ja toteutetaan tarvittavat 400 ja 110 kilovoltin johtojärjestelyt. Sähköasema laajennetaan nykyisestä yhdestä muuntajakentästä nelikenttäiseksi kytkinlaitokseksi. Asema toteutetaan kaasueristeisenä kytkinlaitoksena, asema ei laajennuttuaan vie nykyistä enempää tilaa, vaan vahvistukset mahtuvat samalle tontille.

Aseman muotoilussa ja maisemoinnissa huomioidaan sen keskeinen sijainti Kehä III:n ja Porvoonväylän vieressä. Liikenneväylille näkyvän asemarakennuksen ja voimajohtojen pääteportaalin arkkitehtisuunnittelusta vastaa Parviainen Arkkitehdit Oy. Aseman maamerkiksi nousee näyttävä maisemaportaali, josta voimajohdot liittyvät asemaan. 
 
Investoinnin arvo on noin 18,5 miljoonaa euroa, ja hanke valmistuu vuonna loppuvuodesta 2017. Aseman rakennusteknisistä töistä vastaa RTA-Yhtiöt ja sähköasemalaitteistot toimittaa ABB Oy.
 
Fingrid suunnittelee myös uuden 400 kilovoltin kaapeliyhteyden rakentamista lähemmäksi Helsingin keskustaa 2020-luvulla. Länsisalmen sähköaseman kehittäminen tekee osaltaan mahdolliseksi tämän suunnitelman toteuttamisen.

Lisätietoja

Rakennuttaja Fingrid Oyj

Jarmo Henttinen
projektipäällikkö
puh. 030 395 4280

 

Sähköasemalaitetoimittaja ABB Oy 

Jari Heinonen
projektipäällikkö
puh. 050 334 3372

 

Rakennusurakoitsija RTA-Yhtiöt

Juha Ojala 
työpäällikkö 
puh. 050 456 7844

Janne Heinonen
vastaava mestari
puh. 050 456 7816