Kristinestadin sähköaseman laajentaminen

Fingrid  laajentaa Pohjanmaalla sijaitsevan Kristinestadin sähköasemaa. Aseman laajennus parantaa sähköverkon luotettavuutta Etelä-Pohjanmaalla ja mahdollistaa satojen megawattien tuulivoiman liittämisen verkkoon. 

Hankkeen tiedot
Hankkeen tyyppi: sähköasemat
Hankkeen tila: rakentaminen
Sijainti: Kristiinankaupunki
Laajuus: sähköaseman laajennus

Etelä-Pohjanmaan tuulivoimaloiden tuottama sähkö siirretään sähkönkäyttäjille Fingridin kantaverkkoon kuuluvan Kristinestadin sähköaseman ja paikallisen EPV Alueverkko Oy:n 110 kilovoltin verkon kautta. Osapuolten yhdessä tekemän verkkosuunnitelman tuloksena Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakuntien alueella toimiva EPV Alueverkko Oy muuttaa verkkonsa käyttötapaa niin, että siihen voidaan liittää merkittävästi nykyistä enemmän tuulivoimaa. Muutos edellyttää Kristinestadin sähköaseman laajentamista, ja samalla aseman merkitys keskeisenä sähkönsiirtoverkon solmupisteenä kasvaa.

Keväällä 2016 käynnistyneeseen Kristinestadin asemaprojektiin sisältyy muun muassa 
seuraavat osa-alueet:
- 400 kV kytkinlaitosta laajennetaan duplex-kytkinlaitokseksi
- 110 kV kytkinlaitosta laajennetaan (muuntajalähtö)
- asemalle lisätään toinen 400/110/20 kV päämuuntaja
- uusille 400 kV ja 110 kV järjestelmille rakennetaan uudet suojareleistykset, 
ohjaus-, merkinanto- ja hälytystoiminnot
- rakennustyöt muuntajaperustuksen ja kytkinlaitosten laajennusosia varten
 
Hankeen rakennustyöt, uusi muuntajaperustus ja laiteperustukset, tehtiin keväällä 2016. Uusi Koreasta (Hyundai Heavy Industries Co) toimitettu päämuuntaja kuljetettiin sähköasemalle syyskuussa 2016. Laajenevan sähköaseman laiteasennukset ovat nyt käynnissä ja ne tulisi saada valmiiksi keväällä 2017, jolloin uusi päämuuntaja ja laajennettu kytkinlaitos on tarkoitus ottaa käyttöön. 

Rakentamisen aikana alueella esiintyy tavanomaista vilkkaampaa rekka- ja työkoneliikennettä.
 
Kustannuksiltaan noin 5 miljoonaan euron sähköasemaurakasta vastaa Infratek Finland Oy. Koko projektin kustannusarvio on noin 9 miljoonaa euroa.

Sähköaseman laajennus otetaan käyttöön vaiheittain siten, että se on kokonaisuudessaan käytössä kesällä 2017.

Lisätietoja

Rakennuttaja Fingrid Oyj

Juha Pikkupeura
projektipäällikkö
puh. 030 395 4169

 

Pääurakoitsija Infratek Finland Oy

Kari Likander
projektipäällikkö
puh. 050 453 3653