Jyväskylän sähköaseman rakentaminen

Jyväskylässä Keljossa sijaitseva 110 kilovoltin nykyinen sähköasema on rakennettu alun perin 1940-luvulla. Nykyinen JE-Siirto Oy:n kanssa yhteisomistuksessa oleva sähköasema korvataan uudella ja täysin Fingridin omistukseen tulevalla sähköasemalla.

Hankkeen tiedot
Hankkeen tila: Rakentaminen 2018 - 2019
Sijainti: Jyväskylä, Keljo
Laajuus: aseman uudistaminen

Kuva: Fingridin edustaja Pauli Kasén ja Siemensin edustaja Juha Kiviahde tulevan sähköaseman nurkkaa merkkaavalla paalulla.

Uusi kaasueristeinen sisäkytkinlaitos (GIS) rakennetaan nykyisen avokytkinlaitoksen viereen, joka puretaan uuden aseman käyttöönoton jälkeen. Sähköaseman rakentamisen yhteydessä rakennetaan uudet pääteportaalit lounaasta tulevalle voimajohtokadulle ja tehdään tarvittavat voimajohtojärjestelyt nykyisellä voimajohtolinjalla.

Hankkeen rakennustyöt alkavat keväällä 2018 ja ne on tarkoitus saada pääosin valmiiksi vuoden 2018 kuluessa. Asennustöitä tehdään syksyllä 2018 ja talvella 2019. Voimajohtokadulle tehtävät muutostyöt ajoittuvat keväälle 2019, jolloin myös uusi sähköasema otetaan käyttöön.

Kustannuksiltaan noin 6 miljoonaan euron sähköasemaurakasta vastaa Siemens Osakeyhtiö.

Lisätietoja

Rakennuttaja Fingrid Oyj

Juha Pikkupeura
projektipäällikkö
puh. 030 395 4169

Pauli Kasén
työmaan valvoja
puh. 030 395 5514

 

Pääurakoitsija Siemens Osakeyhtiö

Pasi Höytiä
projektipäällikkö
puh. 0500 486 225

Juha Kiviahde
työmaapäällikkö
puh. 050 469 5546