Jylkän sähköaseman laajentaminen

Jylkän vanhan sähköaseman kautta kantaverkkoon on nykyään liittyneenä 260 MW tuulivoimatuotantoa. Uusia tuulivoiman tuotannon liittymissopimuksia on viimeisen parin vuoden aikana tehty pelkästään Jylkän asemalle 620 MW:n edestä. Näiden lisäksi Kalajoen ja Pyhäjoen alueelle on kehitteillä 390 MW tuulivoiman lisätuotantoa. 

Liitettävän uuden tuulivoimatuotannon määrä on niin suuri, että se edellyttää Jylkän aseman merkittävää laajentamista ja kolmannen päämuuntajan lisäämistä.

 

Hankkeen tiedot
Hankkeen tyyppi: sähköaseman laajennus
Hankkeen tila: rakentaminen 2020 - 2022
Sijainti: Kalajoki

 

Hankkeessa asemalle lisätään kolmas 400/110 kV päämuuntaja. Lisäksi laajennetaan 400 kV duplex -kytkinlaitosta yhdellä kentällä ja tyhjällä välikentällä.

Urkassa laajennetaan 110 kV 2PK+AK -kytkinlaitosta kuudella kentällä, kiskokatkaisijalla ja kiskojen pitkittäiskatkaisijoilla, ja siirretään Suomen läntisintä 400 kV -voimajohtolinjaa, niin sanottua Rannikkolinjaa yhden pylvään osalta.

 

 

Lisätietoja

Juhani Tonteri
asiantuntija
puh. 030 395 5291