Huutokosken sähköaseman uudistaminen

Kantaverkkoyhtiö Fingrid on tehnyt investointipäätöksen Huutokosken sähköaseman uudistamisesta. Investoinnilla varmistetaan Itä-Suomen sähkönsyöttöä.

Hankkeen tiedot
Hankkeen tyyppi: sähköasemat
Hankkeen tila: rakentaminen
Sijainti: Itä-Suomi
Laajuus: sähköaseman uudistaminen

Varkauden lähistöllä olevan Huutokosken sähköasema on hyvin tärkeä Itä-Suomen käyttövarmuuden kannalta, sillä se ja Kuopion pohjoispuolella sijaitsevan Alapitkän sähköasema syöttävät sähköä laajalle alueelle, jolla asuu yli 500 000 ihmistä. Lisäksi Huutokosken 110 kilovoltin kytkinlaitokseen on liitetty kolme Fingridin varavoimalaitosta, joiden tuottamalla sähköllä varmistetaan sähkön riittävyys sähköjärjestelmän mahdollisissa häiriötilanteessa.

Huutokosken 1970-luvun alkupuolella rakennetun 400/110 kilovoltin sähköaseman laitekanta on saavuttamassa teknisen käyttöikänsä. Huutokosken 400 kilovoltin kytkinlaitos uusittiin vuonna 2013 toisen Yllikkälä - Huutokoski 400 kilovoltin voimajohdon rakentamisen yhteydessä, ja nyt tehdyn investointipäätöksen mukaan uusitaan myös 110 kilovoltin kytkinlaitos. Vanha 110 kilovoltin avokytkinlaitos puretaan ja tilankäytöllisistä syistä se korvataan uudella kaasu-eristeisellä sisäkytkinlaitoksella. Samalla uusitaan tarvittavin osin aseman muita laitteita ja järjestelmiä.

Rakennustyöt ovat alkaneet syksyllä 2016 ja hanke valmistuu kesällä 2018.

Sähköaseman pääurakoitsijana toimii Siemens Osakeyhtiö ja urakan arvo on 9,4 miljoonaa euroa.
Rakennusaliurakoitsijana toimii Savon Kuljetus Oy.

Lisätietoja

Rakennuttaja Fingrid Oyj

Hannu Heikkinen
projektipäällikkö
puh. 030 395 4167

Reijo Intke
paikallisvalvoja 
puh. 030 395 5602

 

Rakennustöiden valvoja 
Rakennusinsinööritoimisto Paavo Kröger Oy

Paavo Kröger 
puh. 0400 675 355

 

Pääurakoitsija 
Siemens Osakeyhtiö

Pasi Höytiä
projektipäällikkö
puh. 0500 486 225

Juha Kiviahde
työmaapäällikkö
puh. 050 469 5546

 

Rakennusaliurakoitsija
Savon Kuljetus Oy

Sakari Vesa
projektipäällikkö
puh. 044 727 2656

Jarmo Rantanen
työmaapäällikkö
puh. 044 727 2521