Arkkukallion 400/110 kV muuntoasema

Arkkukallion uusi 400/110 kV muuntoasema mahdollistaa noin 1000 MW tuulivoiman liittämisen kantaverkkoon.

Hankkeen tiedot
Hankkeen tyyppi: uusi muuntoasema
Hankkeen tila: suunnitteilla
Sijainti: Korpelan kylä

 

Kristiinankaupungin eteläpuolella on useita tuulivoimahankkeita. Näitä varten tarvitaan liittymispiste kantaverkkoon, jotta alueella tuulivoimalla tuotettu sähkö saadaan siirrettyä edelleen kantaverkkoon ja kuluttajille. Arkkukallion uusi muuntoasema rakennetaan tätä tarkoitusta varten nykyisen Kristinestad-Ulvila 400 kV voimajohdon varrelle, suunniteltujen tuulivoimahankkeiden keskelle.

Arkkukallioon liittyvistä tuulivoimahankkeista noin 500 MW on suunniteltu liitettävän vuoden 2024 loppuun mennessä ja noin 800 MW vuoden 2028 loppuun mennessä. Tuulivoimaliitynnöistä ei ole vielä tehty liittymissopimuksia.

Muuntoasemahankkeen on tarkoitus valmistua vuoden 2023 aikana.

Lisätietoja

Rakennuttaja Fingrid Oyj

Juha Pikkupeura
projektipäällikkö
puh. 030 395 4169