Alapitkän sähköaseman uudistaminen

Fingrid Oyj uudistaa Lapinlahden kunnassa sijaitsevaa Alapitkän sähköasemaa ja parantaa siten Keski- ja Itä-Suomen kantaverkon luotettavuutta. Tärkeänä osana urakkaa mahdollistetaan alueellisten teollisuusinvestointien liittäminen kantaverkkoon.

Hankkeen tiedot
Hankkeen tila: Rakentaminen 2018 - 2019
Sijainti: Lapinlahti
Laajuus: sähköaseman uudistaminen


Alapitkän sähköasema on rakennettu 1970-luvulla ja sen laitteistot ovat valta osiltaan saavuttaneet teknisen käyttöikänsä. Uudistamisprojektissa lähes koko 110 kV laitteisto uusitaan, vain pieni, myöhemmässä vaiheessa rakennettu osuus, jää uusimatta. Lisäksi laitevaihtoja tehdään 400 kV kytkinlaitokselle. Fingridin tarkan elinkaarihallinnan ansiosta Alajärven projektissa vapautuneita hyväkuntoisia laitteita voidaan hyödyntää Alapitkän asemalla ja jatkaa näin 400 kV kytkinlaitoksen käyttöikää noin kymmenellä vuodella. Tämä tehokas toimintatapa mahdollistaa, että Fingridin suurjännitelaitteistot voidaan turvallisesti ja käyttövarmasti käyttää niiden teknisen käyttöikänsä loppuun saakka ja ennenaikaisilta korvausinvestoinneilta vältytään.

Aseman kaksi 400 MVA päämuuntajaa säilyvät nykyisellään, mutta osana vastuullista toimintaa niiden öljynerotusjärjestelmät uusitaan. Mahdollisten onnettomuustilanteiden varalle rakennetaan myös viivästysallas estämään likaisten vesien hallitsematon karkaaminen ympäristöön sammutustöiden aikana.

Urakka on alkanut kevättalvella 2018 ja valmistuu vuoden 2019 alkukesästä. Urakan pääurakoitsijana toimii Infratek Finland Oy ja urakkahinta on noin neljä miljoonaa euroa.

Alapitkän 110 kV kytkinlaitokseen liittyvä asiakkaan voimajohto rakennetaan erillisessä urakassa ja sen toteuttamisesta vastaa asiakas itse. Voimajohtohankeen urakoitsijana toimii TMV Line Oy.

Rakentamisen aikana aseman lähialueella esiintyy tavanomaista vilkkaampaa raskasta liikennettä.

Lisätietoja

Rakennuttaja Fingrid Oyj

Petri Hämäläinen
projektipäällikkö, sähköasema
puh. 030 395 5246

Reijo Intke
paikallisvalvoja 
puh. 030 395 5602

 

Pääurakoitsija Infratek Finland Oy

Olli Knuutti
projektipäällikkö
puh. 040 358 9363