Kaapeliyhteyden yleissuunnittelu

Yleissuunnittelun aikana suunnitellaan 400 kV kaapeliyhteyden reitti- ja rakentamissuunnitelma, 400 kV kaapelireitin käyttöoikeuden lunastamissuunnitelma, Länsisalmen sähköaseman laajennus, Vanhankaupungin sähköasema sekä muuntajakuljetuksen reittiselvitys.

Tavoitteena on saada yleissuunnitelmat valmiiksi vuonna 2022 osapuolien rakentamissopimusta ja lopullisia investointipäätöksiä varten.

Hankkeen tiedot
Hankkeen tyyppi: Maakaapeli
Hankkeen tila: Yleissuunnittelu
Sijainti: Helsinki, Vantaa
Pituus: Noin 12 km, riippuen lopullisesta reitistä


Ajankohtaista

Hankkeen yleissuunnittelukonsulttiyhtiön kilpailutus toteutetaan keväällä 2021.

Lisätietoa

400 kV kaapeliyhteys

Yleissuunnittelussa selvitetään kaapeliyhteyden rakentaminen Länsisalmen sähköaseman ja Vanhankaupungin sähköaseman välille. Kaapeliyhteyden siirtokapasiteetti on noin 1000 MW ja hankkeessa varaudutaan toteuttamaan rakenteellinen varaus toiselle kaapeliyhteydelle.

Kaapeliyhteyden yleissuunnittelussa päätetään lopullinen kaapelireitti ympäristöselvityksessä käsitellyistä reiteistä, jotka on esitetty alla. Yhteyden pituus on noin 12 km, riippuen lopullisesta reitistä. Kaapelireitin käyttöoikeus hankitaan lunastusmenettelyn kautta.

Kaapeli asennetaan maan alle kaapelikaivantoon. Ahtaassa kaupunkiympäristössä kaapelikaivanto rakennetaan tuettuna kaivantona, jolloin kaapelikaivannon pohjan leveys on noin kaksi metriä (vasen kuva). Väljässä ympäristössä kaapeli voidaan rakentaa luiskattuna kaivantona (oikea kuva).

Länsisalmen sähköasema

Yleissuunnittelussa selvitetään Vantaalla sijaitsevan Länsisalmen sähköaseman nykyisen GIS-laitoksen (alla olevissa kuvissa) laajennus vähintään yhdellä kytkinkentällä. Laajennettavan kentän lisäksi kytkinlaitoksessa on jo tilavaraus toista kaapeliyhteyttä varten.

Kaapeliyhteys tuottaa varausloistehoa, mikä vähentää kaapelin sekä sähköasemien primäärilaitteiden siirtokykyä sekä lisää niiden jännite- ja energiahäviöitä.  Kaapelin tuottamaa loistehoa tullaan alustavasti kompensoimaan Länsisalmen sähköasemalla kaapeliin kytketyllä 400 kV reaktorilla sekä muuntajien tertiääreihin kytketyillä 20 kV reaktorilaitoksilla.

Vanhankaupungin sähköasema

Yleissuunnittelussa selvitetään Helsingin Viikinmäkeen tulevan Vanhankaupungin uuden 400/110/20 kV muuntoaseman rakentaminen.

Kytkinlaitos toteutetaan kaasueristeisenä GIS-laitoksena ja rakenteeltaan kyseessä on duplex-rakenne. Kytkinlaitoksen suunnittelussa varaudutaan toisen kaapeliyhteyden rakentamiseen. GIS-laitoksen lisäksi sähköasemalle hankitaan vähintään yksi uusi päämuuntaja.

Alla olevaan kuvaan on havainnollistettu Vanhankaupungin muuntoaseman sijoittuminen Lahdenväylän ja Vanhankaupunginkosken läheisyyteen. Asema tulee sijaitsemaan Helen Sähköverkon nykyisen Viikinmäen sähköaseman vieressä.

Muuntajakuljetusreitti

Yleissuunnittelussa varmistetaan Vanhankaupungin uuden muuntoaseman päämuuntajan lopullinen kuljetusreitti. Muuntaja tullaan kuljettamaan Vuosaaren satamasta maateitse Viikinmäkeen. Kuljetusreitistä on saatu ELY-keskuksen ennakkopäätös. Alustava muuntajakuljetusreitti on esitetty alla olevassa kuvassa.

Muuntajan maantiekuljetukseen tullaan käyttämään lavettia. Alla on esitetty havainnollistava esimerkkikuva muuntajasta lavetilla.

 

 

 

 

Lisätietoja

Risto Ryynänen

projektijohtaja
puh. 030 395 5219

Jussi Rantanen

projektipäällikkö (kaapeliyhteys)
puh. 030 395 5274

Jarmo Henttinen

projektipäällikkö (sähköasemat)
puh. 030 395 4280


sähköpostiosoitteet muodossa etunimi.sukunimi(at)fingrid.fi