;

Helsingin 400 kilovoltin kaapeliyhteys

Hankkeen status

Hanke on tällä hetkellä yleissuunnitteluvaiheessa.

Hankkeen tausta

Helsingin kaupunki, Helen Sähköverkko Oy ja Fingrid Oyj (osapuolet) ovat jo aiemmin selvittäneet yhdessä Läntisen Bulevardikaupungin sähkönsiirtoverkon muutosten edellyttämää teknistä kokonaisratkaisua ja sen toteutettavuutta. Kokonaistaloudellisesti kolmen toimijan yhteinen ratkaisu on kannattavin vaihtoehto.

Osapuolien välinen yleissuunnitteluun liittyvä sopimus allekirjoitettiin joulukuussa 2020. Sopimuksella käynnistetään projektin yleissuunnitteluvaihe, jossa tarkennetaan kaikkien osapuolien teknistä suunnittelua, kustannuksia sekä aikataulua.

Yleissuunnitteluvaiheessa Fingrid Oyj suunnittelee uutta 400 kilovoltin kaapeliyhteyttä Vantaan Länsisalmesta Helsingin Viikinrannan energiakortteliin. Kaapelihankkeella mahdollistetaan Helen Sähköverkon 110 kilovoltin verkkomuutokset ja sitä kautta Helsingin kaupungille maa-alan vapauttaminen Läntisen Bulevardikaupungin rakentamiseen. Samalla turvataan hiilineutraaliustavoitteiden mukaisen sähkönsiirtoverkon kehittämisedellytykset sekä parannetaan kaupunkiympäristöä.

Hankkeen aikataulu

Tavoitteena on, että Fingridin yleissuunnitelmat ovat valmiit osapuolien lopullisia investointipäätöksiä varten vuonna 2022 ja Fingrid rakentaa 400 kV kaapeliyhteyden Länsisalmesta Viikinmäkeen uudelle Vanhankaupungin muuntoasemalle alustavasti 2026 loppuun mennessä.