;

Helsingin 400 kilovoltin kaapeliyhteys

Hankkeen status

Hanke on tällä hetkellä yleissuunnitteluvaiheessa. Maakaapelin alustava reitti on valittu maaliskuussa 2022 yksityiskohtaisempaa rakennussuunnittelua varten. Löydät vasemman valikon kohdasta "Kaapeliyhteyden yleissuunnittelu" lisätietoa hankkeesta ja valitusta reitistä.

Hankkeen tausta

Helsingin kaupunki, Helen Sähköverkko Oy ja Fingrid Oyj (osapuolet) ovat jo aiemmin selvittäneet yhdessä Läntisen Bulevardikaupungin sähkönsiirtoverkon muutosten edellyttämää teknistä kokonaisratkaisua ja sen toteutettavuutta. Kokonaistaloudellisesti kolmen toimijan yhteinen ratkaisu on kannattavin vaihtoehto.

Osapuolien välinen yleissuunnitteluun liittyvä sopimus allekirjoitettiin joulukuussa 2020. Sopimuksella käynnistetään projektin yleissuunnitteluvaihe, jossa tarkennetaan kaikkien osapuolien teknistä suunnittelua, kustannuksia sekä aikataulua.

Yleissuunnitteluvaiheessa Fingrid Oyj suunnittelee uutta 400 kilovoltin kaapeliyhteyttä Vantaan Länsisalmesta Helsingin Viikinrannan energiakortteliin. Kaapelihankkeella mahdollistetaan Helen Sähköverkon 110 kilovoltin verkkomuutokset ja sitä kautta Helsingin kaupungille maa-alan vapauttaminen Läntisen Bulevardikaupungin rakentamiseen. Kaapeliyhteys vahvistaa Helsingin sähköverkkoa ja tukee Helsingin ja Helen Oy:n hiilineutraaliustavoitteen saavuttamista. Se mahdollistaa osaltaan hiilineutraaliin energiantuotantoon siirtymisen vuoteen 2030 mennessä.

Hankkeen aikataulu

Tavoitteena on, että Fingridin yleissuunnitelmat ovat valmiit osapuolien lopullisia investointipäätöksiä varten vuonna 2022 ja Fingrid rakentaa 400 kV kaapeliyhteyden Länsisalmesta Viikinmäkeen uudelle Vanhankaupungin muuntoasemalle alustavasti 2026 loppuun mennessä.

 

 

Kysyttävää tai palautetta hankkeesta?

Keräämme yleissuunnitteluvaiheen aikana palautetta hankkeesta tämän palautelomakkeen kautta. Julkaisemme kysymykset & vastaukset täällä