Rakentaminen

Suomessa Fingrid Oyj on asemansa sekä toimintansa luonteen ja laajuuden vuoksi merkittävä toimeksiantaja verkonrakennusalalla. Tämän vuoksi yhtiön tehtävänä on osaltaan edesauttaa alan markkinoiden kilpailun lisääntymistä ja tekniikan kehittymistä sekä olla alalla suunnannäyttäjänä työturvallisuus- ja ympäristöasioiden huomioon ottamisessa.

Voimajohdon rakentaminen etenee vaiheittain. Prosessiin osallistuu Fingridin lisäksi useampi eri taho, kuten esimerkiksi hankkeen alueen mukainen useampi taho, kuten esimerkiksi hankkeen alueen maakuntaliitto, ELY-keskus, kunnat ja maanomistajat.

Verkon rakentamisen tehtävänä on toteuttaa yhtiön päätetyt voimansiirtohankkeet kokonaistaloudellisesti edullisesti. Fingridissä noudatetaan verkonrakentamisessa toimintamallia, jossa varsinainen rakentaminen tilataan palvelutoimittajilta.

Fingrid ylläpitää vahvaa hankinta- ja teknistä osaamista, ja varmistaa palvelutoimittajien osaamisen, kustannustehokkuuden ja lopputuotteen laadun. Investointihankkeisiin yhdistetään harkinnan mukaan myös perusparannusluonteisia töitä. Hankkeet kilpailutetaan tasapuolisesti ja tarjouskilpailun voittaja valitaan kokonaistaloudellisin perustein.

Verkon rakentamisessa yhtiö kiinnittää erityistä huomiota ympäristöasioihin ja viestintään sidosryhmille.