;

Lunastustoimitus

Valtioneuvoston päätös lunastus- ja ennakkohaltuunottoluvasta toimitetaan Maanmittauslaitoksen paikalliseen palvelupisteeseen, jossa lunastustoimitus saatetaan vireille.

Maanomistajille maksettavan lunastuskorvauksen suuruuden määrittelee ja päättää lunastustoimikunta, jota johtaa Maanmittauslaitoksen palveluksessa oleva toimitusinsinööri. Muina jäseninä toimikunnassa on kaksi kunnanvaltuuston nimeämää uskottua miestä. Fingridin edustaja ei kuulu toimikuntaan eikä ole päättämässä korvauksista.

Lunastustoimituksen ensimmäisestä kokouksesta tiedotetaan lähettämällä maanomistajille henkilökohtainen kutsukirje. Tässä alkukokouksessa selvitetään mm. lunastusluvan merkitystä sekä lunastustoimitukseen ja johdon rakentamiseen liittyviä käytännön toimenpiteitä. Alkukokouksessa käsitellään myös ennakkokorvausasiat.

Yksityisteiden käytöstä rakentamisen aikana sovitaan erikseen. Tarvittaessa järjestetään tiekatselmukset ulkopuolisen asiantuntijan läsnäollessa.