Rakentamisen vaiheet

Voimajohtohankkeiden etenemisen pääpiirteet on esitetty oheisessa kaaviossa. Lisätietoa esimerkiksi rakentamisvaiheesta on löydettävistä sivustolta aiheittain.

Fingrid_hankekaavio_FI_1.jpg