Kontiolahti - Uimaharju 110 kV -voimajohdon ympäristöselvitys

Fingrid Oyj suunnittelee ikääntyneen voimajohdon uusimista Kontiolahden ja Uimaharjun välillä. Hankkeesta on laadittu sähkömarkkinalain mukainen ympäristöselvitys.

​Nykyinen 110 kilovoltin voimajohto Kontiolahdelta Uimaharjulle on ikääntynyt eikä voimajohdon sähkönsiirtokyky ole riittävä tulevaisuuden tarpeisiin. Voimajohdon pituus noin 53 kilometriä. Se sijoittuu Kontiolahden kunnan ja Joensuun kaupungin alueelle.

Voimajohto voidaan uusia nykyiselle voimajohtoalueelle lukuun ottamatta väliä Kattilajoki-Uimaharju. Tällä noin 11 kilometrin osuudella uusi voimajohto rakennetaan nykyisen voimajohdon rinnalle ja voimajohtoalue levenee nykyisestä. Puiset voimajohtopylväät korvataan pääosin vastaavantyyppisillä teräspylväillä.

Hankkeesta laadittiin sähkömarkkinalain mukainen ympäristöselvitys vuonna 2016. Ympäristöselvitys löytyy sivun oikeasta laidasta kohdasta Liitteet.

Hankkeen toteutuksen arvioidaan ajoittuvan vuoteen 2020.

Lisätietoja aiheesta

Satu Vuorikoski

kehityspäällikkö, yritysvastuu
puh. 030 395 5195

Tommi Raussi

asiantuntija, johtoreittisuunnittelu
puh. 030 395 5173