Koivisto - Vihtavuori 110 kV ympäristöselvitys

Fingrid Oyj suunnittelee 110 kV voimajohtoa välille Koivisto-Vihtavuori. Uusi 110 kilovoltin voimajohto sijoittuu Jyväskylän kaupungin ja Laukaan sekä Äänekosken kuntien alueille ja sillä on pituutta noin 26 km.

Hankkeen tiedot
Hankkeen tyyppi: Voimajohto
Hankkeen tila: Yleissuunnittelu alkamassa, rakentamisen arvioidaan alkavan vuosina 2016-2017
Pituus: 26 km

Teollisuuden kuormat ja sähköntuotanto ovat kasvamassa Äänekosken seudulla. Jotta alueen kantaverkon käyttövarmuusvaatimus ja siirtotarpeet voidaan tulevaisuudessa täyttää, on alueen kantaverkkoa vahvistettava toisella 110 kV voimajohdolla Koiviston sähköasemalta Vihtavuoren sähköasemalle.

Uusi voimajohto sijoittuu nykyisten voimajohtojen rinnalle. Johtoalue levenee hankkeen yhteydessä noin 20–21 metriä. Hankkeen suunnittelun pohjaksi on laadittu sähkömarkkinalain mukainen ympäristöselvitys vuonna 2015.

Hankkeen toteutuksen arvioidaan sijoittuvan vuosiin 2016-2017.

Linkki hankkeen rakennusprojektin sivulle

Lisätietoja

Rakennuttaja Fingrid Oyj

Tommi Olsson
projektipäällikkö
puh. 030 395 4151

Mikko Kuoppala
erikoisasiantuntija
030 395 5220

TLT-Building Oy
Ilari Limnell
sijoitussuunnittelija
puh. 044 425 2106

Erkka Salmi
sijoitussuunnittelu ja maastotyöt
040 7131 803

 

Tommi Raussi

projektipäällikkö
puh. 030 395 5173