;

Elovaara - Pinsiö ympäristöselvitys

Fingrid Oyj suunnittelee 110 kV voimajohtoa välille Elovaara-Pinsiö. Uusi 110 kV voimajohto sijoittuu Ylöjärven ja Nokian kaupunkien sekä Hämeenkyrön kunnan alueille ja sillä on pituutta noin viisi kilometriä.

Hankkeen tiedot
Hankkeen tyyppi: Voimajohto
Pituus: 5 km


Nykyinen voimajohto on rakennettu 1970-luvulla. Voimajohto on uusittava, jotta sen siirtokyky saadaan paremmaksi. Elovaara-Pinsiö on osa Melo-Rännäri 110 kV voimajohtoa, joka on jo alunperin rakennettu siirtokyvyltään suuremmaksi.

Uusi voimajohto sijoittui olemassa olevaan johtokäytävään välillä Elovaara-Pinsiö. Hankkeen suunnittelun pohjaksi on laadittu sähkömarkkinalain mukainen ympäristöselvitys vuonna 2015.


Lisätietoja

Rakennuttaja Fingrid Oyj

Tommi Olsson
projektipäällikkö
puh. 030 395 4151

Mikko Kuoppala

erikoisasiantuntija, lunastusasioiden yhteyshenkilö
puh. 030 395 5220