Sähköjärjestelmän hallinta

Energiavirasto on määrännyt sähköverkkoluvassa Suomen kantaverkon järjestelmävastaavaksi Fingrid Oyj:n.

Fingridin tehtävä järjestelmävastaavana on ylläpitää jatkuvasti sähköjärjestelmä toimintakykyisenä siten, että

  • sähköjärjestelmää käytetään joka hetki niin, että sen käyttövarmuus säilyy
  • suunnitellulla ja sovitulla tasolla
  • tuotanto ja kulutus ovat yhtä suuret
  • häiriötilanteet selvitetään nopeasti
  • Lisäksi tehtävänä on mahdollistaa kansainvälinen sähkökauppa siten, että sähkömarkkinoille tarjotaan ja taataan mahdollisimman suuri siirtokapasiteetti maan sisällä ja maiden välillä.

 

Tiedonvaihto

Fingrid huolehtii sähköjärjestelmän käyttövarmuuden ylläpidon edellyttämästä tiedonvaihdosta. Fingrid ja kantaverkko-osapuolet toimittavat toisilleen käyttövarmuuden ylläpidossa tarvittavia suunnitelma- ja mittaustietoja. Tällaisia tietoja ovat muun muassa tuotantosuunnitelmat, generaattoreiden tehomittaukset sekä generaattorikatkaisijoiden ja liityntäasemien tilatiedot.

Vaihdettavien tietojen määrästä ja tiedonvaihdon teknisistä yksityiskohdista Fingridin ja kantaverkko-osapuolen välillä sovitaan kantaverkkosopimuksessa.

 

Kantaverkon ylläpito
Sulje