;

Olkiluoto 3 ja sähkömarkkinat

Olkiluoto 3 kasvattaa valmistuttuaan merkittävästi kotimaisen sähköntuotannon määrää. Sen osuus koko Suomen sähköntuotantokapasiteetista on yli 10 prosenttia. Voimalaitoksen valmistuminen parantaa näin Suomen sähköomavaraisuutta ja sähkön riittävyyttä talvikaudella. Olkiluoton 3:n valmistuminen myös vähentää sähköntuontitarvetta. Toisaalta voidaan olettaa, että myös sähkön vienti Suomesta kasvaa, erityisesti Viroon.  Jatkossa voidaan olettaa myös sähkönsiirron Suomen ja Etelä-Ruotsin välillä vaihtelevan nykyistä enemmän.

Olkiluoto 3:n sähköntuotannolla on jatkossa vaikutuksia Pohjois-Ruotsin ja Suomen väliseen sähkönsiirtokapasiteettiin. Mikäli Olkiluoto 3 tuottaa sähköä täydellä teholla (n. 1 600 MW), siirtokapasiteetti Pohjois-Ruotsista Suomeen on normaalissa käyttötilanteessa 1200 MW. Jos Olkiluoto 3 ei jostain syystä tuota sähköä kantaverkkoon tai sen sähköntuotanto on alle 1 000 MW, siirtokapasiteetti Pohjois-Ruotsista Suomeen nostetaan käyttötilanteen sen salliessa 1 500 MW:iin.

Olkiluoto 3:n valmistumisen lisää sähkön tarjontaa markkinoilla. Tyypillisesti lisääntynyt tarjonta laskee sähkön hintaa. Tilanne kuitenkin vaihtelee sen mukaan, kuinka paljon sähköä kulutetaan.

OL3 järjestelmäsuojassa mukana olevat resurssit voivat osallistua myös säätösähkömarkkinoille. Olkiluoto 3:n valmistuttua nämä resurssit ovat normaalitilanteessa pois säätösähkömarkkinoilta. Voidaan olettaa, että tällä onkin säätösähkömarkkinan hintoja nostava vaikutus.