Maksut

Selvitys kulutuksen tehomaksusta

Fingrid on teettänyt keväällä 2018 Gaia Consulting Oy:llä selvityksen, jossa selvitettiin vaihtoehtoja tehoon perustuvan kulutusmaksun käyttöönottamiseksi kantaverkkohinnoittelussa.

Selvityksen taustana on, että TEM:n asettama älyverkkotyöryhmä suhtautuu positiivisesti jakeluverkkojen kiinteän maksun korvaamisen tehokomponentilla ja näkee, että tältä osin olisi syytä tarkastella myös kantaverkkomaksujen rakennetta. Osa jakeluverkkoyhtiöistä on jo siirtymässä tehoperusteiseen hinnoitteluun.

Kantaverkon siirtoyhteydet mitoitetaan kestämään erilaisissa vikatilanteissaesiintyvä suurin teho. Näitä voivat olla esimerkiksi toisen siirtoyhteyden tai suuren tuotantoyksikön vikaantuminen. Mitoittava teho on suhteessa asiakkaan verkkoon antamaan tai siitä ottamaan tehoon lähellä asiakasliittymiä, mutta etenkin 400 kV tasolla nämä tehot netottuvat kuvaamaan yleisempää tilannetta sähkömarkkinoilla.

Kantaverkkohinnoitteluun tuotiin tuotannon tehokomponentti edellisessä rakenteellisessa muutoksessa alkaen 2016. Sen osuus on noin 50% tuotannon maksuista. Tällöin ei tuotu suoranaista tehokomponenttia kulutukselle, mutta energiamaksua korotettiin talviarkipäiville kuvaamaan verkossa siirtyvää tehoa. Vajaat 30% kulutuksen maksuista kerätään talviarkipäivän kulutusmaksulla.

Mahdollisia rakenteellisia muutoksia hinnoitteluun voitaisiin tuoda vuonna 2020 alkavalle valvontajaksolle. Oleellista on löytää sellainen hinnoittelumalli, joka saa asiakaskunnassa laajan hyväksynnän. Tällöin myös hinnoittelun säilyttäminen ennallaan on yksi vaihtoehto.

Pyydämme asiakkaitamme antamaan palautetta ja kommentteja liittyen tehoon perustuvan kulutusmaksun käyttöönottamisesta Fingridin siirtohinnoittelussa 31.10.2018 mennessä osoitteeseen marjut.makela@fingrid.fi.

Tarkempi selvitys on julkaistu liitteissä.

Lisätietoja Petri Parviainen, Jarno Sederlund, Antero Reilander

Liittymismaksut

Uusista kantaverkkoliitynnöistä peritään kiinteää liittymismaksua, jolla asiakas saa liittymissopimuksella sovitun siirtokapasiteetin siirto-oikeuden kantaverkossa. Liittymismaksu perustuu keskimääräisiin vastaavista liitynnöistä kyseisellä jännitetasolla aiheutuviin kustannuksiin. Tutustu kantaverkon liittymismaksuperiaatteisiin, jotka löytyvät tämän sivun liitteistä. Maksujen tarkistusperusteena ovat toteutuneet kantaverkon rakentamiskulut. Maksut tarkistetaan vuosittain.

Liittymismaksut
 
Liittymismaksut (ilman arvonlisäveroa), MEUR 2020 2019 2018 ​2017 2016 ​2015
​Liittyminen nykyiseen 400 kV kytkinlaitokseen 2,0 2,0 2,0 2,0  ​2,0  ​2,0 
​Liittyminen nykyiseen 220 kV kytkinlaitokseen​ 1,2 1,2 1,2 1,2  ​1,2  ​1,2 

​​Liittyminen nykyiseen 110 kV kytkinlaitokseen

Mikäli liityntää varten rakennetaan uusi kantaverkon
kytkinlaitos, liittyjä vastaa kytkinlaitoksen
rakentamiskustannuksistakokonaisuudessaan.

0,6

0,6

0,6 ​0,6  0,6 ​ ​0,6 

Liittyminen kantaverkon 110 kV voimajohtoon

Jos samaan voimajohtoliityntään lisätään toinen
enintään 25 MVA muuntaja, liittyvä asiakas maksaa
tästä liittymismaksua 0,6 M€. Mikäli tällaisessa tapauksessa sähköaseman kantaverkolle aiheuttama siirtotarve ei ylitä 25 MVA, liittymismaksua ei peritä.​

0,6

 

 

 

 

0,6

 

 

 

 

0,6 ​0,5  0,5  0,5 ​

 

 

Kantaverkkopalvelumaksut

Kantaverkkopalvelumaksuja ovat kulutusmaksu, kantaverkosta ottomaksu ja kantaverkkoon antomaksu, voimalaitoksilta perittävä tehomaksu tai lyhyen käyttöajan energiamaksu sekä loistehomaksu, loisenergiamaksu, otto ja loisenergiamaksu, anto.

Kantaverkkopalvelumaksut
 
Yksikköhinnat €/MWh (alv 0 %)
2019

2018

2017 

2016

2015

2014

2013
​Kulutusmaksu, talviarkipäivä  8,80 9,0 ​9,0 7,90​ 4,10​ ​4,22 ​3,94
Kulutusmaksu, muu aika​ 2,50 2,70 2,70​ ​2,60 ​2,05 ​2,11 1,97​
​Kantaverkosta ottomaksu 0,90 1,09 ​1,09 1,03​ 0,9​ 0,95​ ​0,90
​Kantaverkkoon antomaksu 0,60 0,72 ​0,72 ​0,68 0,9​ 0,85​ 0,70​
Voimalaitosten
teho​maksu
1 900 €/MW vuodessa 162,50 €/MW,kk (1950 €/a) 162,50 €/MW,kk
(1950 € /a)​
​141,67 €/MW,kk 
(1700 € /a)
-​ -​ -​
​Lyhyen käyttöajan energiamaksu 3,20 3,20 3,20​ ​3,0 -​ -​ -​
​Loistehomaksu 1 000 €/MVAr kk 666,00 €/Mvar kk 333,00 €/Mvar kk​ -​ -​ -​ -​
​Loisenergiamaksu, otto 5,00 €/MVAr 5,00 €/Mvarh ​5,00 €/Mvarh -​ ​- -​ -​
​Loisenergiamaksu, anto 5,00 €/MVAr 5,00 
€/Mvarh
5,00 €/Mvarh​ -​ -​ ​- -​
 
Talvijakson pituus 900 h vuodessa, joulu - helmikuu ma - pe klo 7.00 - 21.00
Kantaverkkopalvelumaksuja ovat kulutusmaksu, kantaverkosta ottomaksu ja kantaverkkoon antomaksu, voimalaitoksilta perittävä tehomaksu tai lyhyen käyttöajan energiamaksu sekä loistehomaksu, loisenergiamaksu, otto ja loisenergiamaksu, anto.

Kulutusmaksu
 maksetaan asiakkaan ja Fingridin välisen liittymispisteen takaisen sähköenergian kulutuksesta (kulutus = kantaverkosta otto + liittymispisteen takainen tuotanto - kantaverkkoon anto). Hinta määritetään erikseen talviajalle ja muulle ajalle. Liittymispisteen takainen tuotanto lasketaan asiakkaan ilmoittamista tuotantotiedoista. 
 
Kantaverkosta ottomaksu ja kantaverkkoon antomaksu koskee asiakkaan liittymispisteen kautta siirtyvän sähköenergian määrää.

Voimalaitoksen tehomaksu
 laskutetaan asiakkaan sähköverkkoon suoraan tai välillisesti liittyneistä voimalaitoksista, jotka ylittävät EU komission asetuksen (EU) 543/2013 mukaan määritetyn 1 MW:n nettosähkötehon.
 
Energiaperusteinen lyhyen käyttöajan energiamaksu laskutetaan nettotuotannosta teho-maksun sijaan, kun on erikseen sovittu lyhyen käyttöajan voimalaitoksista. 
 
Loistehomaksu laskutetaan kuukauden suurimmasta asiakkaan liittymispistekohtaisen loissähköikkunan ylityksestä. Laskutuksessa ei huomioida viittäkymmentä suurinta ylitystuntia kuukaudessa.
 
Loisenergiamaksu laskutetaan asiakkaan liittymispisteen kautta siirtyvän loisenergian määrästä loissähköikkunan ylittävältä osalta. Energiamaksun osalta laskutuksessa ei huomioida kuukauden viittäkymmentä suurinta ylitystä.
 
Kantaverkkopalvelumaksuihin vaikuttavat alueellinen tasahinnoittelu ja reguloitu tuotto sekä  eurooppalaisen regulaation tuomat vaatimukset ja tuotantomaksut Itämeren alueella. Yksikkö-hinnat vahvistetaan asiakkaille vuosittain lokakuussa.