Sähkövarastojen järjestelmätekniset vaatimukset

Fingrid on sille määrätyn järjestelmävastuun perusteella asettanut sähkövarastojen järjestelmätekniset vaatimukset Suomen sähköjärjestelmään liitettäville suuntaajakytketyille sähkövarastoille. 

Vaatimukset on asetettu sähkövarastojen liityntälaitteiston teknologian perusteella, mikä on yhtenevä suuntaajakytkettyjen voimalaitosten kanssa. Eurooppalaiset liitynnän verkkosäännöt eivät tällä hetkellä aseta vaatimuksia sähkövarastoille. Näiden vaatimusten asettamisessa on huomioitu eurooppalaisten liitynnän verkkosääntöjen yhtenevät tavoitteet; tasapuolisten ja syrjimättömien kilpailuolosuhteiden takaaminen sähkön sisämarkkinoilla, sähköjärjestelmän käyttövarmuuden varmistaminen sekä yhtenäisten liityntäehtojen luominen verkkoliitynnöille.

Vaatimukset on toimitettu vahvistettavaksi Energiavirastolle 28.10.2019. Energiavirasto järjestää julkisen kuulemisen ennen vaatimusten vahvistamista, jolloin sidosryhmillä on mahdollisuus kommentoida vaatimuksia.

Lisätietoja aiheesta

Antti Kuusela
erikoisasiantuntija, voimalaitokset
puh. 030 395 5104