Sähkövarastojen järjestelmätekniset vaatimukset

Fingrid on sille määrätyn järjestelmävastuun perusteella asettanut sähkövarastojen järjestelmätekniset vaatimukset Suomen sähköjärjestelmään liitettäville suuntaajakytketyille sähkövarastoille, jotka tuottavat järjestelmäpalveluita.

Vaatimukset on asetettu sähkövarastojen liityntälaitteiston teknologian perusteella, mikä on yhtenevä suuntaajakytkettyjen voimalaitosten kanssa. Eurooppalaiset liitynnän verkkosäännöt eivät tällä hetkellä aseta vaatimuksia sähkövarastoille. Näiden vaatimusten asettamisessa on huomioitu eurooppalaisten liitynnän verkkosääntöjen yhtenevät tavoitteet; tasapuolisten ja syrjimättömien kilpailuolosuhteiden takaaminen sähkön sisämarkkinoilla, sähköjärjestelmän käyttövarmuuden varmistaminen sekä yhtenäisten liityntäehtojen luominen verkkoliitynnöille.

Energiavirasto on vahvistanut Fingridin asettamat sähkövarastojen järjestelmätekniset vaatimukset 26.3.2020. Vaatimuksia on noudatettava vahvistuspäivästä alkaen.

Lisätietoja aiheesta

Antti Kuusela
erikoisasiantuntija, voimalaitokset
puh. 030 395 5104