Loissähkön käyttö ja loistehoreservin ylläpito

Loissähköä toimitetaan ja vastaanotetaan asiakkaan liittymispisteessä tai liittymispisteissä. Loistehon taloudellisella ohjauksella pyritään käyttöteknisesti ja verkon siirtokyvyn kannalta järkevään toimintatapaan. Vuoden 2016 alusta loissähkön toimitusta ja loistehoreservin ylläpitoa koskevaa sovellusohjetta muutettiin hinnoittelun ja loistehon seurannan osalta. 
 

Siirtyminen uuteen hinnoitteluun 

Loissähkön siirron uuden hinnoittelun mukainen laskutus alkaa vuoden 2017 alusta. 
Vuonna 2017 loistehorajojen ylittävästä tehosta peritään kolmannes ja vuonna 2018 kaksi kolmannesta loistehon yksikköhinnasta seuraavasti:
 
Vuosi 2017​Vuosi 2018​Vuosi 2019​

loistehomaksu 333 €/MVAr, kk 
(anto tai otto)

loistehomaksu 666 €/MVAr, kk 
(anto tai otto)

loistehomaksu1000 €/MVAr, kk​ 
(anto tai otto)

loisenergiamaksu 5 €/MVArh​ 
(anto ja otto)

loisenergiamaksu 5 €/MVArh 
(anto ja otto)

loisenergiamaksu 5 €/MVArh 
​(anto ja otto)

Taulukko. Loissähkön hinnoittelu.

Loissähkön laskutuksessa ei huomioida viittäkymmentä suurinta loissähköikkunan ylitystä kuukaudessa. Mikäli asiakkaan verkkoon liittynyttä teholtaan yli 10 MW voimalaitosta ei käytetä paikalliseen loistehon kompensointiin, voimalaitoksen vaikutus voidaan vähentää liittymispisteen mittauksesta.

Kuva. Loissähköikkuna määrittää liittymispistekohtaisesti kantaverkosta ilman erillistä korvausta toimitetun ja vastaanotetun loissähkön määrän.
 
Loissähkön käytöstä ja ylläpidosta sovitaan tarkemmin kantaverkkosopimuksen liitteessä 1 Kantaverkkopalveluehdot KVPE2016 ja Loissähkön toimitus ja loistehoreservin ylläpito -sovellusohjeessa. 
 

Loistehoreservi

Vuoden 2016 alusta lähtien loistehoreservi muutettiin velvoiteperusteiseksi. Loistehoreserville asetetut toiminnalliset ja rakenteelliset vaatimukset on määritetty yksityiskohtaisesti Voimalaitosten järjestelmäteknisissä vaatimuksissa (VJV).

Lisätietoja aiheesta

Onni Härmä
asiakaspäällikkö
puh. 030 395 4299