;

Liittymistapa

Liittymistapa vaikuttaa sähköverkon käyttövarmuuteen ja käytettävyyteen. Liittymistapaa sovittaessa otetaan huomioon kantaverkon käyttövarmuus, siirtokyky, sähköturvallisuus, ympäristövaikutukset ja kokonaiskustannukset. Osapuolet vastaavat kustannuksellaan omaan verkkoonsa kohdistuvasta suunnittelusta ja myöhemmin liitynnän rakentamisesta, käytöstä ja kunnossapidosta. Uusi liityntä ei saa kohtuuttomasti heikentää kantaverkon ja muiden asiakkaiden liityntöjen käytettävyyttä.

Liittymistavasta sovitaan tapauskohtaisesti.

Kytkinlaitosliityntä

Kytkinlaitosliitynnällä tarkoitetaan liittymistä kantaverkon 400 kV, 220 kV tai 110 kV kytkinlaitokseen. Lähellä kytkinlaitosta suunnitteilla olevat liitynnät tulee liittää suoraan kytkinlaitokseen eikä voimajohtoon. 

Taulukko: Liittyminen kytkinlaitokseen

​Liittymistapa​Liitettävä teho
​400 kV kytkinlaitos ​Yli (200-) 250 MVA
​110 kV tai 220 kV kytkinlaitos ​Alle (200-) 250 MVA


Fingrid varaa uuden katkaisijakentän suunnitteluun ja rakentamiseen 24 kuukautta.

110 kV voimajohtoliityntä

Suomessa kantaverkon voimajohdot ovat maantieteellisistä siirtoetäisyyksistä johtuen pitkiä ja kytkinasemat harvassa.  Tästä johtuen sallitaan liitynnät myös 110 kV voimajohtoon huomioiden voimajohdon käytettävissä oleva siirtokapasiteetti ja muut tekniset ehdot. Voimajohtoliitynnällä tarkoitetaan kiinteästi tai kytkinlaitteella kantaverkon 110 kV voimajohtoon liittyvää haarajohtoa tai sähköasemaa.

Voimajohtoliityntään liitettävän muuntajan suurin sallittu yksikkökoko on 25 MVA. Samaan liityntään voidaan kytkeä enintään 2 muuntajaa, kuitenkin siten, että niiden välinen keskijänniteverkko ei ole rinnankytketty. Voimajohtoon voidaan liittää sähkön tuotantoa enintään 5 MVA, poikkeuksena enintään 25 MVA tuulivoimatuotanto, jonka oikosulkuvirransyöttö on rajoitettu 1,2-kertaiseksi laitoksen nimellisvirrasta. 

Taulukko: Liittyminen kantaverkon 110 kV voimajohtoon

​Liittymistapa​Muuntajan enimmäisteho​Generaattorin enimmäisteho
​110 kV voimajohtoliityntä ​25 MVA

5 MVA (25 MVA*)

* Vain jos voimalaitoksen syöttämä oikosulkuvirta on korkeintaan 1,2-kertainen voimalaitoksen nimellistehoon verrattuna.

Kantaverkon voimajohdon siirtokyvyn riittävyys ja alueellinen käyttövarmuus tarkistetaan aina kantaverkkoyhtiöltä. Tarvittavat verkkotarkastelut tehdään yhdessä asiakkaan kanssa.