Liittymismaksut

Uusista kantaverkkoliitynnöistä peritään kiinteää liittymismaksua, jolla asiakas saa liittymissopimuksella sovitun siirtokapasiteetin siirto-oikeuden kantaverkossa. Liittymismaksu perustuu keskimääräisiin vastaavista liitynnöistä kyseisellä jännitetasolla aiheutuviin kustannuksiin. Tutustu kantaverkon liittymismaksuperiaatteisiin, jotka löytyvät tämän sivun liitteistä. Maksujen tarkistusperusteena ovat toteutuneet kantaverkon rakentamiskulut. Maksut tarkistetaan vuosittain.

Liittymismaksut

Liittymismaksut (alv 0 %), EUR

       2022

       2021

​Liittyminen nykyiseen 400 kV kytkinlaitokseen

2 000 000 2 000 000
​Liittyminen nykyiseen 220 kV kytkinlaitokseen​ 1 200 000 1 200 000

​​Liittyminen nykyiseen 110 kV kytkinlaitokseen

Mikäli liityntää varten rakennetaan uusi kantaverkon kytkinlaitos, liittyvä asiakas vastaa kytkinlaitoksen rakentamiskustannuksista.

   600 000

   600 000

Liittyminen kantaverkon 110 kV voimajohtoon

Jos samaan voimajohtoliityntään lisätään toinen enintään 25 MVA muuntaja, liittyvä asiakas maksaa tästä liittymismaksua 0,6 M€.

Mikäli tällaisessa tapauksessa sähköaseman kantaverkolle aiheuttama siirtotarve ei ylitä 25 MVA, liittymismaksua ei peritä.​

   600 000

   600 000