Liittymismaksut

Uusista kantaverkkoliitynnöistä peritään kiinteää liittymismaksua, jolla asiakas saa liittymissopimuksella sovitun siirtokapasiteetin siirto-oikeuden kantaverkossa. Liittymismaksu perustuu keskimääräisiin vastaavista liitynnöistä kyseisellä jännitetasolla aiheutuviin kustannuksiin. Tutustu kantaverkon liittymismaksuperiaatteisiin, jotka löytyvät tämän sivun liitteistä. Maksujen tarkistusperusteena ovat toteutuneet kantaverkon rakentamiskulut. Maksut tarkistetaan vuosittain.

Liittymismaksut
 
 
 
 
 
 
Liittymismaksut (ilman arvonlisäveroa), MEUR 2020 2019 2018 ​2017 2016 ​2015

​Liittyminen nykyiseen 400 kV kytkinlaitokseen

2,0 2,0 2,0 2,0  ​2,0  ​2,0 
​Liittyminen nykyiseen 220 kV kytkinlaitokseen​ 1,2 1,2 1,2 1,2  ​1,2  ​1,2 

​​Liittyminen nykyiseen 110 kV kytkinlaitokseen

Mikäli liityntää varten rakennetaan uusi kantaverkon
kytkinlaitos, liittyjä vastaa kytkinlaitoksen
rakentamiskustannuksistakokonaisuudessaan.

0,6

0,6

0,6 ​0,6  0,6 ​ ​0,6 

Liittyminen kantaverkon 110 kV voimajohtoon

Jos samaan voimajohtoliityntään lisätään toinen
enintään 25 MVA muuntaja, liittyvä asiakas maksaa
tästä liittymismaksua 0,6 M€. Mikäli tällaisessa tapauksessa sähköaseman kantaverkolle aiheuttama siirtotarve ei ylitä 25 MVA, liittymismaksua ei peritä.​

0,6

 

 

 

 

0,6

 

 

 

 

0,6 ​0,5  0,5  0,5 ​