Liittymisen verkkosäännöt

Liityntäsääntöjen tavoitteena on luoda toiminnalliset kriteerit kanta- ja jakeluverkkoihin liitettäville tuotantolaitoksille, kulutukselle ja HVDC-laitteistoille.

​Liityntäsääntöjä ovat

  • Requirements for Generators, RfG
  • Demand Connection Code, DCC
  • High-voltage Direct Current, HVDC