Tarjouskilpailu uusiutuvan energian tuotantotuesta

Tarjouskilpailu uusiutuvan energian tuotantotuesta järjestettiin 15.11.-31.12.2018. Tuotantotukilain 30 §:n 1 momentin 7 kohdassa mainittu liittymistarjous mahdollistaa voimalaitoksen liittämisen sähköverkkoon. Liittymistarjous pyydetään verkkoyhtiöltä, jonka verkkoon liitytään.

Tarjouspyynnöt lähetettiin Fingridille sovitusti 21.9.-2.10.2018. Verkkoyhtiöillä viimeinen tarjouspyyntöjen lähetyspäivä oli 14.10.2018. Lähetimme sitovat liittymistarjoukset sähköpostitse 9.11.2018 liittymistarjouspyynnön lähettäneille. 

Kilpailutukseen osallistui yhteensä 26 tarjousta. Myönteinen päätös annettiin 7  hankkeelle, joiden vuosituotanto on yhteensä 1,36 TWh. Hankkeesta kolme liittyy Fingridin kantaverkkoon ja loput suurjännitteiseen jakeluverkkoon.

Lisätietoja kilpailutuksen tuloksista Energiaviraston tiedotteesta

Lisätietoja aiheesta

Petri Parviainen
yksikön päällikkö
puh. 030 395 5282

Jarno Sederlund
asiakaspäällikkö
puh. 030 395 4251

Antero Reilander
asiakaspäällikkö
puh. 030 395 4199

Linkit