;

Kehittämissuunnitelma

Kantaverkon kehittämissuunnitelmassa esitetään Fingridin kantaverkon kehitystarpeet ja suunnitellut investoinnit seuraavalle kymmenvuotiskaudelle. Kehittämällä pitkäjänteisesti kantaverkkoa varmistetaan, että sähkönsiirtoverkko ja koko järjestelmä täyttävät sille asetetut vaatimukset muuttuvassa toimintaympäristössä.

​Suomen sähkömarkkinalain mukaisesti Fingrid on kantaverkonhaltijana laatinut omistamaansa kantaverkkoa ja sen yhteyksiä toisiin sähköverkkoihin koskevan kymmenvuotisen kantaverkon kehittämissuunnitelman. Kantaverkon kehittämissuunnitelma on Suomen osalta pohjana sähkökauppa-asetuksessa säädetyn EU:n laajuisen verkon kehittämissuunnitelman laatimisessa.

Kehittämissuunnitelma perustuu Fingridin ja asiakkaiden yhteistyössä laatimiin alueellisiin verkkosuunnitelmiin. Se on yhteneväinen Itämeren alueen verkkosuunnitelman ja koko Euroopan Unionin alueen kattavan kymmenvuotisen verkkosuunnitelman kanssa (Ten Year Network Development Plan TYNDP).

Kantaverkon kehittämissuunnitelma 2019-2030 on julkaistu tämän sivun oikealla palstalla. Lue lisää tiedotteestamme >