Kantaverkon kehittämissuunnitelma

Kantaverkon kehittämissuunnitelmassa esitetään Fingridin kantaverkon kehitystarpeet ja suunnitellut investoinnit seuraavalle kymmenvuotiskaudelle. Kehittämällä pitkäjänteisesti kantaverkkoa varmistetaan, että sähkönsiirtoverkko ja koko järjestelmä täyttävät sille asetetut vaatimukset muuttuvassa toimintaympäristössä.

​Suomen sähkömarkkinalain mukaisesti Fingrid on kantaverkonhaltijana laatinut omistamaansa kantaverkkoa ja sen yhteyksiä toisiin sähköverkkoihin koskevan kymmenvuotisen kantaverkon kehittämissuunnitelman. Kantaverkon kehittämissuunnitelma on Suomen osalta pohjana sähkökauppa-asetuksessa säädetyn EU:n laajuisen verkon kehittämissuunnitelman laatimisessa.

Kantaverkon kehittämissuunnitelmassa vuosille 2017 -2027 kuvataan kantaverkon kehittämisprosessi ja siinä esitetään Suomen kantaverkkoa koskevat kehityskohteet ja suunnitellut investoinnit vuosille 2017 - 2027.

Kehittämissuunnitelma perustuu Fingridin ja asiakkaiden yhteistyössä laatimiin alueellisiin verkkosuunnitelmiin. Se on yhteneväinen Itämeren alueen verkkosuunnitelman ja koko Euroopan Unionin alueen kattavan kymmenvuotisen verkkosuunnitelman kanssa (Ten Year Network Development Plan TYNDP).

Suunnitelma vuosille 2017 - 2027, sen luonnoksesta saadut palautteet ja Fingridin vastine palautteisiin löytyvät oikean reunan linkeistä.

Kantaverkon kehittämissuunnitelman 2019-2030 luonnos on julkaistu tämän sivun oikealla palstalla. 

Lisätietoja myös tiedotteestamme >