Verkostolaskenta

Verkostolaskelmilla selvitään, miten voimansiirtoverkko käyttäytyy erilaisissa käyttö- ja häiriötilanteissa. Laskelmilla varmistetaan verkon turvallinen käyttö ja N-1 tasoinen käyttövarmuus. Lisäksi verkostolaskelmien avulla analysoidaan investointien hyötyjä ja haittoja, sähkön siirron teknisiä siirtorajoja, komponenttien kuormittumisia ja vaarajännitteitä.

Verkostolaskelmien tekeminen vaatii simulointimallin tutkittavasta sähköjärjestelmästä. Esimerkiksi Suomen sähköjärjestelmän osalta Fingridin käyttämät verkkomallit sisältävät 110, 220 ja 400 kV jännitetasojen tarkat mallit. Myös muiden pohjoismaiseen synkronisalueeseen kuuluvien maiden Ruotsin, Norjan ja Itä-Tanskan kantaverkot ovat mallinnettu verkkomalliin.


Elvis-järjestelmän myötä käyttöön tulee keskitetty CIM v16 standardin mukainen verkkomallitietokanta, jonka topologia ja sähköiset arvot periytyvät automaattisesti omaisuuden primäärilaitteiden todellisesta topologiasta ja teknisistä tiedoista. Myös investointiohjelman mukaiset projektit ovat mallinnettuna keskitettyyn tietokantaan ja aikataulut päivittyvät automaattisesti projektien hallinta työkalusta. Uudessa järjestelmässä keskitetystä tietokannasta voidaan ladata halutun ajankohdan ja kuormitustilanteen verkkomalli käytettäväksi eri ohjelmissa käytön suunnitteluun, pitkän aikavälin suunnitteluun ja suojaustarkasteluihin. Yhteinen verkkomalli on käytettävissä sekä solmu-katkaisija (käyttö) että kisko-johto (pitkän aikavälin suunnittelu) tason tarkkuudella. Tämä yhtenäistää tarkasteluiden lähtökohtia ja parantaa mallien käytettävyyttä.

Elvis-järjestelmässä on mahdollista liittää automaattisesti rajapinnan kautta verkkomalliin reaaliaikaisia tai tallennettuja mittaustietoja. Kyseessä on merkittävä parannus, joka mahdollistaa esimerkiksi reaaliajassa päivittyvän verkkomallin laskentatulosten visualisoinnin kartalla. Keskitetty verkkomallitietokanta ja simulointiohjelmisto on integroitu omaisuusrekisterin ja käytöntukijärjestelmän kanssa, jonka avulla on toteutettu esimerkiksi lähes reaaliaikaista verkkomallia hyödyntävä häiriön vikapaikan laskenta ja laitteiden vika- ja käyttötilanteiden kuormituskestoisuuksien tarkastelu.

Päätuotteet yllä mainitun toiminnallisuuden hoitamisessa tulevat Siemensiltä ja IBMltä.

Lisätiedot:
Antti Harjula, asiantuntija, puh. 030 395 5184
Jyrki Koho, erikoisasiantuntija, puh. 030 395 5192