Siirtokeskeytykset ja kytkentöjen suunnittelu

Siirtokeskeytykset ovat Fingridissä kunnossapitotöiden tai muitten projektien yhteydessä tehtäviä töitä, joissa voimajärjestelmän osa kytketään jännitteettömäksi. Esimerkiksi uutta voimajohtoa rakennettaessa tulee eteen tilanteita, joissa voimajohto kytketään käytössä olevaan voimajärjestelmään, ja verkon osaan toteutetaan töiden vuoksi sähkön siirron siirtokeskeytys.

Kytkentäsuunnittelu alkaa kytkentäpäätöksestä. Kytkentäohjelmat tehdään edelleen kytkentäpäätöksen pohjalta. Yksi päätös voi käsittää monta kytkentäohjelmaa. Kytkentäohjelma kertoo työn toteuttajalle tarkkaan, miten kytkennät tulee tehdä.

Siirtokeskeytykset ja kytkentäsuunnittelu saavat Elviksen myötä uuden käyttöjärjestelmän. Kaikki kunnossapidon ja investointiprojektien keskeytystarpeet yhdistyvät Elviksessä saman järjestelmän alle. Tämä helpottaa ja tehostaa toiminnan suunnittelua. Aikaisemmin tietojen vertailu ja työn suunnittelu vaati useamman ohjelman käyttöä ja manuaalista tietojen vertailua erilaisten listojen avulla. Lisäksi Elviksen myötä helpottuu siirtokeskeytysten ja kytkentäsuunnittelujen aikataulutus. Elviksen osana käyttöön otettu Gantt-janakaavio esittää siirtokeskeytyksen ja sen työvaiheiden edistymisen suhteessa koko projektin tai kunnossapidon etenemiseen.

Lisäarvona Elviksessä on kunnossapitotarpeiden sekä siirtokeskeytys- ja kytkentävaiheiden esittäminen kartta- ja kaaviotasolla. Aikaisemmin karttaa ei ole ollut käytössä siirtokeskeytys- ja kytkentätietojen esittämisessä. Tietojen visuaalinen esittäminen kartan avulla helpottaa kokonaisuuden hahmottamista, ja töitten poimimista osaksi siirtokeskeytyssuunnittelua.

Päätuote yllä mainitun toiminnallisuuden hoitamisessa tulee IBMltä.

Lisätiedot:
Jussi Huttunen, erikoisasiantuntija, puh. 030 395 4242
Henri Nevalainen, asiantuntija, puh. 030 395 4232