Sähköasemien ja varavoimalaitosten kunnonhallinta

Sähköasemien ja varavoimalaitosten kunnonhallinta on ennakkohuoltojen suunnittelua, töiden hallintaa. Tarkoituksena on aikatauluttaa ja priorisoida töitä. Kunnonhallintaan kuuluu myös kustannussuunnittelua, sekä korjaavaa kunnossapitoa sähköasemilla ja varavoimalaitoksissa. Työohjelmat laaditaan Fingridissä ennen työn etenemistä kunnossapitopalvelutoimittajan toteutettavaksi.

Muita ajavia voimia muutokseen olivat kunnonhallinnan prosessien harmonisoiminen ja kustannusten parempi läpinäkyvyys. Uuden järjestelmän myötä kustannusten analysointi helpottuu huomattavasti. Esimerkiksi sähköasemilla ei ennen saatu tarkkaa tietoa siitä, miten kustannukset jakautuivat jänniteportaittain tai eri järjestelmien kesken. Varavoimalaitoksilla kustannustietojen laatu paranee vastaavasti.

Elviksen myötä palvelutoimittajille annetaan työtilauksen yhteydessä työsuunnitelma, joka ennen on ollut erillinen tekninen spesifikaatio. Tämä helpottaa myös töiden seurantaa, sekä Fingridissä että palvelutoimittajan puolella. Lisäksi työn turvallisen suorittamisen apuna tulevat olemaan työtilaukseen uudesta järjestelmästä automaattisesti liittyvät työturvallisuusohjeet, tieto vaaratekijöistä ja varotoimenpiteistä sekä vaarallisista aineista. Aikaisemmin ohjeet ovat olleet saatavilla erillisinä dokumentteina. Tarkoituksena on parantaa palvelutoimittajien tietoa työn vaaratekijöistä.

Täysin uutena asiana sekä sähköasemien että varavoimalaitosten kunnossapidossa tulee olemaan mobiilisovellusten käyttö.

Järjestelmän sisäänrakennettu aikataulutustyökalu tuo keskeytyssuunnittelun ja kunnossapidon tiukasti lähelle toisiaan. Tämä edesauttaa pitkäjänteistä suunnittelua, ajantasaisen tiedon saantia puolin ja toisin, jolloin keskeytyssuunnittelun koordinoinnissa voidaan ottaa huomioon kaikki kunnossapitotarpeet.

Päätuotteet millä yllämainittu toiminnallisuus hoidetaan tulevat IBMltä ja SAPilta.

Lisätiedot:
Daniel Kuosa, erikoisasiantuntija, puh. 030 395 5145
Toni Loivakari, erikoisasiantuntija, puh. 030 395 5270