Relesuojaus

Relesuojaus eli suojareleet katkovat sähköä silloin, kun verkossa on vika. Suojareleitä on kantaverkon sähköasemilla, ja ne suojaavat voimajohtoja, muuntajia ja verkon muita komponentteja.

Fingridin edellinen relesuojaussovellus oli toiminnoiltaan rajoitettu - sovellus käytti vain osan releiden asettelutiedoista ja toimintaparametreista. Uudessa, osana Elvistä käyttöön tulevassa sovelluksessa saadaan tallennettua releiden kaikki asettelutiedot ja parametrit. Tällä saavutetaan parempi tietoisuus releiden todellisesta käyttäytymisestä vikatilanteessa. Tämä parantaa edelleen sähkönsiirron laatua.

Toinen relesuojauksen suunnittelun laatua parantava lisä Elviksessä on Cape-simulointityökalun käyttöönotto. Uuden työkalun avulla pääsee verifioimaan suojauksen toimintaa simuloimalla visuaalisesti helposti hahmotettavalla tavalla suojauksen toimintaa, tarkemmin sitä että kukin suojarele laukaisee juuri silloin kun sen pitääkin.

Reletiedot tulevat uudessa järjestelmässä olemaan kaikkien näitä tarvitsevien tahojen, kuten suojausasiantuntijoiden ja toisaalta palvelutoimittajien, saatavissa keskitetysti yhdestä järjestelmästä. Loppukäyttäjän on myös entistä helpompi varmistaa asettelutietojen oikeellisuus. Aikaisemmin tieto on ollut hajanaisemmin saatavilla. Myös uusi simulointitoiminto tulee helpottamaan fingridläisten asiantuntijoiden työtä ja parantamaan työn laatua.

Lisäesimerkkinä toiminnallisuudesta Fingridille kunnossapitoa toteuttavan palvelutoimittajan edustaja saa nyt Elviksen myötä relesuojauksesta entistä paremmat lähtötiedot jo ennen sähköasemalle menoa. Uuteen järjestelmään syötetään entistä tarkemmin kuntotietoja työn kohteesta, joten myös raportointi työtuloksista parantuu.

Päätuotteet yllä mainitun toiminnallisuuden hoitamisessa tulevat Electroconilta ja IPS-Intelligent Process Solutions GmbH:lta.


Lisätiedot:
Tuomas Vanninen, Specialist, tel. +358 (0)30 395 5295
Jaana Suontausta, Team Leader, tel. +358 (0)30 395 5215