Projektiportfolio

Projektiportfolion avulla hallitaan Fingridin kaikki investointi- ja perusparannushankkeet sekä työn laajuuden puolesta suurimmat kunnossapitohankkeet. Portfolio kattaa valmistuneet, meneillään olevat ja mahdolliset tulevat hankkeet.

Portfolion sisältö laaditaan Fingridissä, ja tätä käyttävät työssään muun muassa projektisalkun ylläpitäjät, verkon suunnittelijat ja  projektipäälliköt hankkeen koko elinkaaren ajan. Lisäksi tieto hankkeista on suoraan yhtiön johdon käytettävissä. Johtotasolla voidaan entistä helpommin seurata hankkeiden etenemistä ja muodostaa reaaliaikaisesti kokonaiskuva yhtiössä meneillään olevista ja tulevista investoinneista.

Talouden hallinnan puolesta ohjelma sisältää kaikki investointien kustannukset yksittäisten laskujen tasolle asti ja se toimii ensisijaisena budjetointityökaluna. Projektisalkusta  tiedot siirretään automaattisesti rivitasolla yhtiön talousjärjestelmiin ja tämä mahdollistaa että maksuerien ja laskujen hyväksyntäprosessia voidaan tehostaa. Lisäksi projektiportfolio sisältää suunnitellut investointikustannukset 10 - 15 vuotta tulevaisuuteen, joten verkon tulevien vuosien arvon kehitystä on mahdollista ennustaa.

Elviksen myötä projektiportfolio tulee kattamaan myös Fingridin kaikki tutkimus- ja kehityshankkeet. Suunnitelmissa on yhdistää portfolioon myös kaikki IT-hankkeet. Koska projektisalkku sisältää kaikki merkittävät työt suunnitteluvaiheesta aina investointeihin ja kunnossapitoon, antaa se mahdollisuuden tehokkaaseen töiden resurssi- ja kustannusoptimointiin. Suunnittelu- ja projektin hallintatöiden ajoittainen henkilöriippuvuus vähenee, kun tiedot sijaitsevat keskitetysti yhdessä ohjelmassa. Samoin yhteen ohjelmaan keskittäminen lisää tiedon reaaliaikaisuutta kaikkien työskennellessä saman ohjelman kanssa.

Raportoinnin puolesta Elvis tuo mukanaan entistä monipuolisempien raporttien luonnin. Tiedon keskityksen ansiosta tieto on entistä helpommin löydettävissä ja käyttäjien hyödynnettävissä.

Yllä mainittu toiminnallisuus hoidetaan Oraclen tuotteella.

Lisätiedot:
Tuomas Maasalo, kehityspäällikkö, puh. 030 395 5183
Jari Tiusanen, projektipäällikkö, puh. 030 395 5146