Omaisuusrekisteri

Koko Fingridin omaisuus, kuten varavoimalaitokset, sähkökomponentit ja voimajohdot, ovat kaikki merkittynä omaisuusrekisterissä. Tieto omaisuudesta sijaitsi aikaisemmin Fingridin Elnet-järjestelmässä, joka on ollut edeltäjineen käytössä yli 20 vuoden ajan. Elvis korvaa vanhan järjestelmän.

Toiminta tehostuu uudistuksessa siten, että tieto tulee kahdesta eri järjestelmästä yhteen. Laitetason kustannustietoja ei ole aikaisemmin ollut järjestelmällisesti kerättynä yhteen. Nyt tiedot tullaan Elviksen myötä keräämään omaisuusrekisteriin. Tämä tulee mahdollistamaan entistä tarkemman elinkaarikustannusten laskennan ja arvioinnin.

Uutena ominaisuutena omaisuusrekisterissä on mahdollista lisätä eri omaisuuslajeihin tietoja liitteinä. Esimerkiksi huolto-ohjeet tulevat siten olemaan entistä helpommin ja nopeammin löydettävissä niitä vaativissa tilanteissa sekä fingridiläisille että palvelutoimittajille.

Jatkossa myös eri omaisuuksien liittymiset yhteen on helpompi havainnollistaa, kun omaisuudesta on olemassa entistä tarkemmat koordinaatit paikkatiedon hallinnan kautta. Asiantuntijat voivat käyttää työssään hyödyksi ohjelmaa, joka esittää havainnollisesti kartalla Fingridin omaisuuden. Ohjelma kokoaa yhteen tiedot paitsi omaisuusrekisteristä, myös paikkatiedoista.

Myös historiatiedot Fingridin omaisuudesta ovat Elviksen myötä helpommin saatavilla. Historiatiedoista ilmenevät esimerkiksi kunnossapidon historia ja verkon rakenteen historia. Osana historiatietoja on myös muutosten parempi jäljitettävyys, eli tiedot siitä kuka on muuttanut tietoja ja koska. Tämä kaikki parantaa tietojen laatua.

Elviksen omaisuusrekisteri tulee helpottamaan myös verkon arvon laskentaa. Fingridin täytyy ilmoittaa vuosittain Energiamarkkinavirastolle kantaverkon arvo, jonka laskenta tulee nyt olemaan entistä nopeampaa uuden järjestelmän avulla.

Yksi konkreettinen esimerkki toiminnan tehostumisesta on mobiilikäytön tulo osaksi palvelutoimittajien arkea. Mobiilitietojen myötä on entistä helpompaa ja nopeampaa todentaa tietojen oikeellisuus. Mobiililaitteen kautta voi tarkistaa, vastaavatko esimerkiksi korjausta vaativan kohteen tiedot Fingridin järjestelmän antamia tietoja, ja sillä voi myös tarkistaa laitteen vikahistorian.

Yllä mainittu toiminnallisuus hoidetaan pääasiassa IBMn tuotteilla.

Lisätiedot:
Ville Viita, asiantuntija, puh. 030 395 4229
Mikko Jalonen, kunnonhallintapäällikkö, puh. 030 395 4176