Käyttöhäiriöt

Fingrid on esittänyt kotisivuillaan käyttöhäiriöitä osana julkista karttapalveluaan vuoden 2012 elokuusta alkaen. Kantaverkon käyttöhäiriö on yleensä sellainen sähkönsiirron katkos, joka poistuu automaattisesti jälleenkytkennällä. Häiriöt ovat valtaosin lyhyitä, eivätkä ehdi näkyä sähkön kuluttajalle.

Fingridin valvomon henkilökunta kirjaa tapahtuneet häiriöt Elviksen käyttöhäiriösovellukseen. Tämä tietojen tallennus ja jatkokäsittely helpottuu Elviksen myötä. Häiriön kirjaamisen apuna ovat säätiedot ja perustiedot suojareleiden toiminnasta. Valvomossa toimiva sovellus on jatkossa karttapohjainen, joka nopeuttaa häiriön sijainnin hahmottamista. Visuaalinen esitystapa on käyttäjälleen helpompi kuin puhtaasti tekstipohjainen sovellus, ja nopeuttaa myös häiriötilanteiden selvittämistä.

Raportoinnin osalta Fingridin käyttötoiminto, kuten esimerkiksi käytönsuunnittelun ja valvomon tehtävissä työskentelevät asiantuntijat, ovat aikaisemmin käsitelleet työssään tekstipohjaisia raportteja. Elviksen myötä raportteihin saadaan lisättyä grafiikkaa, mikä helpottaa ja nopeuttaa raporttien ydinasioiden ymmärtämistä ja erilaisten kantaverkon tilanteiden hahmottamista. Raporttien lisäksi uudella sovelluksella voidaan helposti laatia erilaisia mittareita, joiden avulla myös yrityksen johdon on helppo seurata tapahtuneita häiriöitä, niiden vaikuttavuutta ja käyttötoiminnan laatua.

Käyttöhäiriöiden huomioiminen osana Elvistä hyödyttää myös omaisuudenhallinnan toimintoa yhtiössä. Kun verkon topologia on yhteydessä Fingridin sähköverkon omaisuustietoihin, häiriön tiedot liittyvät omaisuudenhallinnan ylläpitämiin laitetietoihin. Näin ollen laitteiden teknisien ja sijaintitietojen lisäksi tallennetaan tieto laitteen mahdollisesta vioittumisesta häiriön yhteydessä.

Päätuote yllä mainitun toiminnallisuuden hoitamisessa tulee IBMltä.

Lisätiedot:
Markku Piironen, asiantuntija, puh. 030 395 4172

Katso myös

Linkit