Kasvuston hallinta

Vuositasolla Fingrid raivaa noin 6 000 hehtaarin alueelta kasvustoa voimajohtojen kunnossapidon nimissä. Tämän lisäksi Fingrid tekee reunavyöhykkeiden käsittelyä 700-1200 kilometrin mitalta. Puita käsitellään sekä suoraan maastosta että helikopterien avulla. Työt toteutetaan valittujen palvelutoimittajien kautta.

Raivattavien alueiden suunnittelu tehdään järjestelmässä karttapohjaista lähestymistapaa käyttäen. Erityistä käsittelyä ja huomiota vaativat kohteet, kuten luontokohteet voidaan merkitä kartalle siten, että tieto välittyy havainnollisesti kasvustonkäsittelyn toteuttajalle. Raivausten toistovälit ja niiden muutokset on helppo tehdä, kun raivattavat alueet voidaan esittää eri värein kierto- ja käsittelyaikojen mukaan. Käyttäjä näkee suunnittelemansa raivausalueet sekä työt kartalla. Raivausten alettua työn etenemistä voidaan seurata kartalla työn tilaan perustuvan alueiden värityksen perusteella.

Uutena Elviksen myötä raivausalueet saadaan näkymään palvelutoimittajille kartalla mobiililaitteissa käytössä olevissa työohjelmissa. Aikaisemmin palvelutoimittajille on printattu Fingridin järjestelmistä kartat raivattavista alueista. Jatkossa mobiililaitteiden kautta voi myös raportoida työn toteumasta. Lisätöistä voi myös raportoida älypuhelimien kautta.

Fingridin käyttämillä työn tarkastajilla on samoin käytössä mobiililaitteet, johon tarkastustiedot voidaan raportoida. Kaikki mobiilitiedot menevät suoraan Elvis-järjestelmän tietokantaan, joka on Fingridin asiantuntijoiden käytössä. Tämä helpottaa työn laadun seuraamista.

Lisäksi Fingridin laskutusmalli muuttuu kokonaisuudessaan Elviksen myötä - aikaisemmin Fingrid on ensin hyväksynyt työn, jonka jälkeen toimittajalle lähtee laskutuslupa.

Päätuote yllä mainitun toiminnallisuuden hoitamisessa tulee IBMltä.

Lisätiedot:
Mikko Jalonen, kunnonhallintapäällikkö, puh. 030 395 4176