ELVIS

Kantaverkkoa kunnossapidetään ja kehitetään jatkuvasti. Nämä periaatteet on kuvattu Fingridin omaisuuden hallinnan politiikassa. Omaisuuden hallintaa ja käyttöä varten tarvitaan tietojärjestelmä joka tukee toimintaa prosessien kaikissa vaiheissa, omaisuuden pitkäaikaissuunnittelusta aina päivittäiseen käytön suunnitteluun ja kunnossapitoon.

Tällä sivustolla on Fingridin omaisuudenhallintaprosessi kuvattu tietojenhallinnan näkökulmasta ja kerrotaan, miten ELVIS-kokonaisuuteen kuuluvat ohjelmistot tukevat tätä.

Historiaa

Fingrid käynnisti vuonna 2006 projektin minkä tavoitteena oli pystyttää toimintaa tukeva uusi tietojärjestelmäkokonaisuus joka perustuisi tuotepohjaisiin ratkaisuihin. Pitkän hankintaprosessin jälkeen päädyttiin vuonna 2012 ratkaisuun joka koostuu kahdeksasta tuotteesta. Nämä on integroitu keskenään siten, että kantaverkon omaisuuden master data sijaitsee vain yhdessä sovelluksessa. Tämä omaisuuden hallintaa ja käyttöä tukeva uusi tietojärjestelmä-kokonaisuus kulkee nimellä ELVIS (lyhennetty sanoista ELectricity Verkko Information System).

Kokonaisuuden ensimmäiset osat on otettu käyttöön syksyllä 2013 ja loput vaiheittain, niin että koko kokonaisuus on käytössä vuonna 2016.

Ohjelmistokokonaisuus

ELVIS-kokonaisuus on vahvasti integroitu Fingridin muihin järjestelmiin, kuten taloushallintaan. ELVIS-järjestelmän kokonaisuusvastuullisena järjestelmä-integraattorina toimii IBM.

ELVIS-ohjelmistokokonaisuudessa omaisuusrekisteri, kunnonhallinta ja kytkentöjen suunnittelu tapahtuu IBMn ohjelmistojen avulla, johon yhdistetään paikka- ja karttatiedot ESRIn tuotteista.

Muita järjestelmään kuuluvia osia ovat Oraclen projektisalkunhallinta, SAPin mobiilikäyttöliittymä, Intelligent Process Solutionsin suojausasetteluiden hallinta ohjelmisto, Electroconin suojaussimulointi sekä Siemensin verkostolaskenta ja verkkomallin hallinta sovellukset.

Sulje

 

Lisätietoja aiheesta

Marcus Stenstrand
projektipäällikkö
p. 030 395 5172