;

Kantaverkkopalvelut

Kantaverkkopalvelujen tehtävänä on varmistaa sähköyhtiöille ja sähköä käyttävälle teollisuudelle luotettava ja tarpeita vastaava sähkönsiirto kantaverkossa. Arvolupauksen mukaan tarjoamme varmaa ja edullista sähkönsiirtoa.

Kantaverkkopalveluihin kuuluvat:

  • Liittyminen kantaverkkoon. Toteutamme asiakkaiden tarvitsemat liitynnät kantaverkkoon. Varmistamme kantaverkon ja asiakasverkkojen yhteensopivuuden. Takaamme sähkön siirtokyvyn liittymispisteissä.

  • Kantaverkon kehittäminen ja ylläpito. Kehitämme kantaverkkoa ennakoiden asiakkaidemme ja yhteiskunnan tarpeita. Tehokkaalla ylläpidolla varmistetaan kantaverkon käyttövarmuus.

  • Sähkönsiirto ja kantaverkon käyttö.  Huolehdimme Suomen sähköjärjestelmän luotettavasta toiminnasta 24/7. Huoltotoimet ja siirtokeskeytykset suunnitellaan tarkoin ennakkoon. Varaudumme myös poikkeuksellisiin olosuhteisiin.