Asiakastoimikunnat

Toimikunnat ovat neuvoa antavia elimiä, jotka toimivat yhdyssiteenä Fingridin ja  eri asiakasryhmiemme edustajien välillä. Näitä asiakasryhmiä ovat sähkön tuottajat, jakelijat, käyttäjät, myyjät ja muut sähkömarkkinatoimijat. Toimikunnat antavat näkemyksiä Fingridin toiminnasta ja asiakkaille tarjottavista palveluista. 

Jokaisessa asiakastoimikunnassa on 8-12 jäsentä, joista määräosa vaihtuu vuosittain. Toimikunnissa noudatetaan kilpailuoikeuden periaatteita ja säännöksiä

Neuvottelutoimikunta

Neuvottelukunnan tehtävänä on antaa asiakasnäkökulmasta näkemyksiä yhtiön toimintaympäristöön sekä liiketoimintaan ja palveluihin. Se ei tee muodollisia päätöksiä.

Käsiteltävät asiat koskevat Fingridin tuottamia palveluita ja palveluiden hinnoittelua, sähkömarkkinoihin liittyvää regulaatiota, kantaverkkoinvestointeja, sähkömarkkinoiden kehittämistä ja verkon käyttökysymyksiä.

Puheenjohtajana toimii asiakkaan edustaja. Jäsenen toimikausi on kolme vuotta siten, että vuosittain jäsenistöstä vaihtuu kolmannes. Toimikunnan sihteeri on Fingridistä.

Lue lisää neuvottelukunnasta

Jäsenet

Timo Jokinen, Inergia Oy
Elina Kivioja, Vattenfall Oy (puheenjohtaja)
Jarkko Kohtala, Elenia Oy
Mika Lehtimäki, Boliden Kokkola Oy
Markus Lehtonen, Helen Sähköverkko Oy
Mikko Lepistö, SSAB Europe Oy
Simon-Erik Ollus, Fortum Oyj
Jouni Pylvänäinen, Kymenlaakson Sähköverkko Oy
Jukka Toivonen, Vantaan Energia Oy
Ilkka Tykkyläinen, Pohjolan Voima Oyj
Antti Vilkuna, Suomen Voima Oy
Mikko Vuori, UPM Communications Paper Oy

Fingridin jäsenet

Jukka Ruusunen
Jussi Jyrinsalo
Rami Saajoranta (sihteeri)

Neuvottelukunnan kokoonpanomuutokset

Vuoden 2021 loppuun

Jarkko Kohtala

rakennuttamisjohtaja

Elenia Oy

Ilkka Tykkyläinen

toimitusjohtaja

Pohjolan Voima Oyj

Antti Vilkuna

toimitusjohtaja

Kanteleen Voima Oy

Simon-Erik Ollus

johtaja, neuvottelukunnan puheenjohtaja

Fortum Oyj

Vuoden 2022 loppuun

Mikko Lepistö

energiapäällikkö

SSAB Europe Oy

Jouni Pylvänäinen

toimitusjohtaja

Kymenlaakson Sähköverkko Oy

Markus Lehtonen

toimitusjohtaja

Helen Sähköverkko Oy

Jukka Toivonen

toimitusjohtaja

Vantaan Energia Oy

Vuoden 2023 loppuun

Heikki Peltomaa

toimitusjohtaja

wpd Finland Oy

Kristian Gullsten

toimitusjohtaja

Napapiirin Energia ja Vesi Oy

Mikko Halonen

toimitusjohtaja

S-Voima Oy

Esa Ukkonen

energiajohtaja

Stora Enso Oyj

 

Kokousaineisto

Kokoukset 2020

13.3.
8.6.
11.-12.8.
3.12.

Kokousten materiaalit 2020
 
 
 
Kokousaineistot 2019
 
4.12.2019
Asialista 


29.8.2019
Asialista
Muistio
Ajankohtaiskatsaus 
Fingridin palvelujen kehitys 
Investointikatsaus

6.6.2019
Asialista 
Muistio  
Ajankohtaiskatsaus  
Käyttötoiminta

13.2.2019
Asialista 
Muistio 
Ajankohtaiskatsaus 
Kilpailuoikeudellinen ohjeistus 
Talousjohtaminen ja datan hallinta 
Fingridin sähköiset palvelut 
Neuvottelukunnan vuosikello 2019

Kokousaineistot 2018

18.12.2018
Asialista
Muistio 
Ajankohtaiskatsaus 
Yleistä sähkömarkkinakehityksestä 
Selvitys tehoon perustuvaksi kulutusmaksuksi 
Asiakastutkimuksen tulokset 2018 
Ehdotus tehonvajaussuojan toteuttamiseksi

24. – 25.9.2018 
Asialista 
Muistio 
Datahub-projektin tilannekatsaus 
Digitaalinen sähköasema  
Ajankohtauskatsaus Fingridin toimintaan 
Selvitys tehoon perustuvaksi kulutusmaksuksi

6.6.2018 
Asialista 
Muistio 
Ajankohtaiskatsaus Fingridin toimintaan 
Sähköjärjestelmän tulevaisuusskenaariot meillä ja Euroopassa 
Kantaverkon käyttötoiminnan haasteet tuotantorakenteen muuttuessa 
Vaihtoehdot tehoon perustuvaksi kulutusmaksuksi kantaverkkotariffissa 
Keskustelu Fingridin asiakastoimikuntien rakenteesta

12.3.2018 
Asialista 
Muistio 
Ajankohtaiskatsaus 
Tietoa kilpailuoikeudellisesta ohjeesta ja ohje 
Fingridin vuosi 2017 
Tilannekatsaus: puhtaan energian paketti, Ollilan raportti, verkkosääntöjen implementointi 
Fingridin kansainvälinen toiminta

Kokousaineistot 2017

5.12.2017 
Asialista 
Muisti
Ajankohtaiskatsaus yhtiön toimintaan 
Fingridin asiakastyytyväisyys 2017 
Sähkömarkkinoiden kehittyminen 
Neuvottelukunnan kokoonpano 2018

11.9.2017 
Asialista 
Muistio 
Katsaus Fingridin ajankohtaisiin asioihin 
Yhtiön talousnäkökulma ja kustannustehokkuuden hallinta 
Kantaverkon investointikriteerit ja tärkeimmät verkkoinvestoinnit 
Työturvallisuuden hallinta Fingridin työmailla 
Kantaverkon kehittämissuunnitelma

 

Kantaverkkotoimikunta 

Kantaverkkotoimikunnan tehtävänä on olla mukana kehittämässä palvelua, jonka avulla varmistamme sähköyhtiöille ja sähköä käyttävälle teollisuudelle luotettavan ja tarpeita vastaavan sähkönsiirron kantaverkossa.

Lue lisää kantaverkkotoimikunnasta

Jäsenet:

Tuomas Candelin-Palmqvist, Tuuliwatti Oy
Hannu Halminen, Sallila Sähkönsiirto Oy
Mikael Heikkilä, Fortum Oyj
Sakari Kauppinen, Alva Sähköverkko Oy
Petri Kopi, Kemira Chemicals Oy
Anne Kärki, Outokumpu Stainless Oy
Heikki Paananen, Elenia Oy
Hannu Parkkonen, Kuopion Energia Oy
Jyri Tiuraniemi, Rovakaira Oy
Mikko Rintamäki, Kokkolan Energia Oy
Timo Torvela, Tuike Finland Oy
Katja Virkkunen, Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy (puheenjohtaja)
Jarno Virtanen, Nivos Energia Oy

Fingridin jäsenet:

Jussi Jyrinsalo
Jonne Jäppinen
Timo Kiiveri
Petri Parviainen
Reima Päivinen
Katariina Saarinen (siht.)

Kokoukset 2020:

 

3.2.  teema: uuden toimikunnan järjestäytyminen ja toimintatavat

Esityslista
Muistio
Ennakkotehtävä
Toimikunnan tehtävät
Kilpailuoikeudellinen ohjeistus: ohje ja esityskalvot
Kantaverkkopalvelut tutuksi
Fingridin ajankohtaiset
Kantaverkkopalvelujen ajankohtaiset

9.6. teema: liittyminen kantaverkkoon

Esityslista
Muistio
Ennakkotehtävä
Kokousmateriaalit

30.9. teema: kantaverkon kehittäminen ja ylläpito

Esityslista
Muistio
Ennakkotehtävä
Kantaverkon kehittämissuunnitelma
Kokousmateriaalit
 

9.12. teema: sähkönsiirto ja kantaverkon käyttö 

 


Sähkömarkkinatoimikunta 

Sähkömarkkinatoimikunta toimii yhdyssiteenä Fingridin ja Suomessa toimivien sähkömarkkinaosapuolien välillä. Toimikunta on neuvoa antava keskustelufoorumi, joka auttaa yhtiötä pohjoismaisten ja eurooppalaisten sähkömarkkinoiden kehittämisessä. Fingrid informoi toimikuntaa sähkömarkkinoiden kehityksestä sekä eurooppalaisesta yhteistyöstä ja saa puolestaan toimikunnalta palautetta kulloinkin ajankohtaisista kehityssuunnitelmista.

Lue lisää sähkömarkkinatoimikunnasta

Jäsenet

Peter Fabritius, Valio Oy
Hannu Jokinen, Hansen Technologiens Finland Oy
Marja Kaitaniemi, Neoen Renewables Finland Oy
Tero Karhumäki, Kuoreveden Sähkö Oy
Juha Keski-Karhu, Väre Energia Oy
Elina Lehtomäki, Caruna
Tomi Pesonen, Metsä Group
Ville Pesonen, Gasum Oy
Jani Pulli, Pohjolan Voima Oyj
Jan Segerstam, Empower Oyj
Sebastian Sundberg, Fortum Oyj (puheenjohtaja)
Kimmo Tyni, AXPO Oy
Ville Väre, Liikennevirta Oy / Virta

Fingridin jäsenet

Asta Sihvonen-Punkka  
Maria Joki-Pesola (sihteeri)
 
Kokousaineistot:
 
8.9.2020
 
 
 

26.5.2020

Muistio

Asialista

Solutions raportti 2020

Pohjoismainen tariffivertailu

Tasepalveluehtojen ja maksujen päivitys

Asiakas esittäytyy: Valio Oy

Sähkömarkkinapalveluiden tavoitteet ja toimenpiteet, jatkoa
viime kokouksen keskusteluun

Muut asiat

10.3.2020

Muistio

Asialista

Kilpailuoikeudellinen ohjeistus

Rajasiirtoyhteyksien käytettävyys

Fingrid Avoin data -asiakaskyselyn palaute

Sähkömarkkinapalvelut ja niiden tavoitteet

Asiakas esittäytyy - Väre Energia Oy

Muut asiat

4.12.2019

Muistio

Asialista

Pohjoismainen hinta-alueselvitys

Keskeytyssuunnittelun periaatteet

Tasehallintahankkeen tiekartta

aFFR-reservien säädön periaatteet

Asiakas esittäytyy: Pohjois-Karjalan sähkö

Fingridin asiakastoimikunnat 2020 ja asiakaskysely 2019

Muut ajankohtaiset: datahub

Ensi vuoden kokoukset

17.9.2019

Muistio

Asialista

Ajankohtaista asiaa datahub-projektista

Uusi nopea taajuusreservi, FFR

Pohjoismaisen tasehallintahankkeen tilannekatsaus

Metsä Group esittelyssä

Fingridin palveluiden kehitys

Tasehallintahankkeen asiakasyhteistyö

14.6.2019

Muistio

Asialista

 
 
 
 
 
 
22.3.2019
 
 

 

5.12.2018

Muistio

Markkinatoimikunnan itsearviointi

Markkinatoimikunnan jäsenet 2019

Markkinatoimikunnan kokous 4 asialista

Suomi-Norja -rajan suunnitellut järjestelyt

Säätömarkkinoiden maksimi- ja minimihinnat


13.9.2018

Muistio

Asialista

7.6.2018


15.2.2018


12.12.2017

Asialista

Eurooppalaiset verkkosäännöt

Nord Pool Intraday Auctions

Johtokadun aloitteiden edistäminen

Inertia 2 -projekti

Sähkömarkkinoiden ajankohtaiskatsaus

Markkinatoimikunnan itsearvio


12.9.2017

Kokouksen muistio

Asialista

Pohjoismaisen tasehallinnan ajankohtaistilanne

Nordic Market Design

Sähkömarkkinoiden edistämisen periaatteet
sekä liite

Aggregointimahdollisuuksien kehittäminen reservimarkkinoille

Uusi taajuusohjattujen reservien todentamisprosessi

Sähkömarkkinoiden ajankohtaiskatsaus

 

 

 

---

Verkkotoimikunta

Kantaverkkotoimikunta korvaa verkkotoimikunnan alkaen vuodesta 2020.

Lue lisää verkkotoimikunnasta

Jäsenet

Arto Gylén, PKS - Sähkönsiirto Oy
Hannu Halminen, Sallila Sähkönsiirto Oy 
Ismo Heikkilä, Kemijoki Oy 
Anne Kärki, Outokumpu Europe Oy
Risto Lappi, Vantaan Energia Sähköverkot Oy (puheenjohtaja)
Tommi Lähdeaho, Elenia Oy 
Arto Nikkanen, LE-Sähköverkot Oy
Jukka Rajala, EPV Alueverkko Oy 
Mikko Rintamäki, Kokkolan Energia Oy
Esa Ukkonen, Stora Enso Oyj
Katja Virkkunen, Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy

Fingridin jäsenet

Timo Kiiveri
Petri Parviainen
Katariina Saarinen (sihteeri) 

Vuoden 2019 kokousajat 

21.2. Fingrid Käpylä
29.5. Fingrid Käpylä
4. - 5.9. matkakokous
3.12. joululounas, Helsinki

Uusin kokousaineisto

3.12.

Muistio

Esityslista

Fingridin ajankohtaiset

Kantaverkkopalveluiden ajankohtaiset

Digitaalinen sähköasema ja IoT-kehitys Fingridissä

Asiakastoimikuntien uudistuminen ja kokoonpanot vuonna 2020

4.- 5.9.

Muistio

Esityslista

Sähkönsiirtopalvelujen ajankohtaiset ja Fingridin palvelujen kehittäminen 

Fingridin ajankohtaiset

Elenian Terveenä kotiin -työturvallisuusohjelma

 

29.5.

Muistio

Esityslista 

Ajankohtaiset

Investointikatsaus

Varttitaseen tilannekatsaus

Hajautettujen resurssien hyödyntäminen

Datahubin tilannekatsaus

Puhtaan energian paketti ja muut toimintaympäristön muutokset

Compass Lexecon: Taloustieteellinen analyysi uusien kalatalousvelvoitteiden vaikutuksista

 

21.2.

Muistio

Esityslista

Fingridin ajankohtaiset

Kulkuaaltomittausjärjestelmä

Fingridin sähköiset palvelut

Merkittävät häiriöt

Fingridin uusi sähkön laadun mittausjärjestelmä

Sähkönsiirron ajankohtaiset

 

28.11.

Muistio

Esityslista

Varttitase ja sähkömarkkinoiden tulevat muutokset

Digitaalinen sähköasema

Kunnonhallinnan kehitysnäkymiä

Sähkönsiirtopalvelut ajankohtaista

Fingridin ajankohtaiset kuulemiset

Tehoon perustuva kulutusmaksu ja asiakastoimikunnan muutokset

 

25.-26.9.

Muistio

Esityslista

Ajankohtaiset

Fenno-Skan-vuosihuollot

Rajasiirtoyhteyksien luotettavuuden parantaminen

Mitä Olkiluoto 3 tarkoittaa kantaverkolle

Järjestelmäsuoja

Sähkönsiirtopalvelujen ajankohtaiset

 

7.6.2018

Muistio

Esityslista

Ajankohtaiset ja katsaus kantaverkon kehittämiseen ja kunnonhallintaan

Boliden Harjavalta esittäytyy 

Kantaverkkovisio

Työturvallisuuden hallinta Fingridin työmailla

Stora Enson työturvallisuus

Sähkönsiirtopalveluiden ajankohtaisia kuulumisia

 

14.3.2018

Muistio

Esityslista

Kilpailulainsäädäntö ja kilpailuoikeudellinen ohje

Fingridin ajankohtaiset kuulumiset

Elenia esittäytyy

Vuoden 2017 viat ja häiriöt

Sähkömarkkinoiden ajankohtaiset kuulumiset

Pohjoismaiset skenaariot

Kantaverkkopalveluiden ajankohtaiset kuulumiset ja keskustelu toimikuntatyöskentelyn kehitystarpeista

 

29.11.2017

Muistio

Esityslista

Ajankohtaiset ja investointien tehokkuus

Kunnossapidon uudet tuulet

Kunnonhallinta

Sähkönsiirtopalvelujen ajankohtaiset

Kantaverkon kehittämissuunnitelma

 

12.9.2017

Kokouksen muistio

Esityslista

Fingridin ajankohtaiset ja Pohjos-Suomen verkon kehittäminen

Ajankohtaista kantaverkkoasiakkaille

Alueellinen verkkosuunnittelu, Pohjois-Suomi

 

Käyttötoimikunta

Kantaverkkotoimikunta korvaa käyttötoimikunnan alkaen vuodesta 2020.

Lue lisää käyttötoimikunnasta

Jäsenet

Tuomas Candelin-Palmqvist, Tuuliwatti Oy
Mikael Heikkilä, Fortum Oyj 
Teppo Härkönen, Helen Sähköverkko Oy
Sakari Kauppinen, JE Siirto Oy
Petri Kopi, Kemira Chemicals Oy
Heikki Paananen, Elenia Oy (puheenjohtaja)
Hannu Parkkonen, Kuopion Energia Oy
Pekka Pollari, UPM Energia
Pentti Rimali, Rovakaira Oy 
Timo Torvela, Tuike Finland Oy 
Juho Uurasjärvi, Turku Energia Sähköverkot Oy
Jarno Virtanen, Nivos Energia Oy

 

Fingridin jäsenet


Reima Päivinen 
Jonne Jäppinen (sihteeri)

11.3.2019


Esityslista

Käyttötoimikunnan toimintamalli ja vuosikello 2019

Ajankohtaista

Käyttötilanne ja häiriöt

Tehotasapaino ja reservit

Etelä-Suomen Jäätyvä 2019 -harjoituksen kokemukset

Käyttötoiminnan verkkosääntöjen tilanne, NC ER -implementoinnin tilannekatsaus 

Käyttötoiminnan verkkosääntöjen tilanne, yhteenveto 

Alitaajuussuoja

Fingridin sähköisten palvelujen kehitys 

27.11.2018

Muistio

Esityslista

Ajankohtaiset asiat

Käyttötoimikunnan toimintamalli 2019

Talven tehotilanne, reservien hankinta ja tehonvajaussuojaus

Ajankohtaista varautumisesta ja Jäätyvä-kokemuksia

Kulkuaaltoon perustuva vianpaikannus

24 h toimintavalmius 

Fingridin asiakastyytyväisyyskyselyn sekä tehotariffi-selvityksen tulokset 

26.9.2018

Muistio

Esityslista

Ajankohtaiset asiat

aFRR-kapasiteettimarkkina

NC ER -suunnitelmat

Tehonvajaussuojan uusiminen

12.6.2018

Muistio

Esityslista

Ajankohtaiset asiat

Tehonvajaussuojan uudet periaatteet

Sähköjärjestelmän matalan inertian hallinta

24 h toimintavalmius sähkökatkoissa

Valvomo 2023 -hanke

Vaihtoehdot tehoon perustuvaksi kulutusmaksuksi kantaverkkotariffissa


21.3.2018

Muistio

Esityslista

Elenian ajankohtaiset

Ajankohtaiset

Pohjoismaisen tasehallinnan tulevaisuus

Tasehallinnan verkkosäännön sidosryhmävaikuttaminen 

Säätökapasiteetin hankinta 

Talven 2017 / 2018 tehotilanne 

Kainuun lumikuormista aiheutuneet käyttöhäiriöt ja opit 

Sähköjärjestelmän suunnittelun skenaariot 

Verkkosääntöjen edellyttämät tiedonvaihdon muutokset (KORR)

 

Kokousaineisto 8.11.2017

Muistio

Esityslista

Ajankohtaista

Pohjoismainen yhteistyö

Reservien hankinta 2018

Talven tehotilanne

Suurhäiriöpelikirja/Elenia