;

Asiakastoimikunnat

Toimikunnat ovat neuvoa antavia elimiä, jotka toimivat yhdyssiteenä Fingridin ja  eri asiakasryhmiemme edustajien välillä. Näitä asiakasryhmiä ovat sähkön tuottajat, jakelijat, käyttäjät, myyjät ja muut sähkömarkkinatoimijat. Toimikunnat antavat näkemyksiä Fingridin toiminnasta ja asiakkaille tarjottavista palveluista. 

Jokaisessa asiakastoimikunnassa on 8-12 jäsentä, joista määräosa vaihtuu vuosittain. Toimikunnissa noudatetaan kilpailuoikeuden periaatteita ja säännöksiä

Neuvottelukunta

Neuvottelukunnan tehtävänä on antaa asiakasnäkökulmasta näkemyksiä yhtiön toimintaympäristöön sekä liiketoimintaan ja palveluihin. Se ei tee muodollisia päätöksiä.

Käsiteltävät asiat koskevat Fingridin tuottamia palveluita ja palveluiden hinnoittelua, sähkömarkkinoihin liittyvää regulaatiota, kantaverkkoinvestointeja, sähkömarkkinoiden kehittämistä ja verkon käyttökysymyksiä.

Puheenjohtajana toimii asiakkaan edustaja. Jäsenen toimikausi on kolme vuotta siten, että vuosittain jäsenistöstä vaihtuu kolmannes. Toimikunnan sihteeri on Fingridistä.

Lue lisää neuvottelukunnasta

Jäsenet 2021

Kristian Gullsten, Napapiirin Energia ja Vesi Oy
Mikko Halonen, S-Voima Oy
Jarkko Kohtala, Elenia Oy
Markus Lehtonen, Helen Sähköverkko Oy
Mikko Lepistö, SSAB Europe Oy
Simon-Erik Ollus, Fortum Oyj (puheenjohtaja)
Heikki Peltomaa, wpd Finland Oy
Jouni Pylvänäinen, Kymenlaakson Sähköverkko Oy
Jukka Toivonen, Vantaan Energia Oy
Ilkka Tykkyläinen, Pohjolan Voima Oyj
Esa Ukkonen, Stora Enso Oyj
Antti Vilkuna, Suomen Voima Oy

Fingridin jäsenet

Jukka Ruusunen
Jussi Jyrinsalo
Rami Saajoranta (sihteeri)

Kokousaineisto

Kokoukset 2021

11.3.2021; 3.6.2021; 9.-10.8.2021; 8.12.2021

Kokousaineistot 2021

8.12.2021 

Asialista
Ajankohtauskatsaus, Jukka Ruusunen
Asiakastyytyväisyys 2021, Jussi Jyrinsalo
Markkinoiden kehityshankkeet, Asta Sihvonen-Punkka

9.-10.8.2021

Asialista
Ajankohtaiskatsaus Jukka Ruusunen
Verkkovisio Jussi Jyrinsalo

3.6.2021

Muistio
Asialista
Ajankohtaiskatsaus Jukka Ruusunen
Investointikatsaus Timo Kiiveri
Talouden näkymät

11.3.2021

Muistio
Asialista
Fingridin kilpailuoikeudellinen ohjeistus
Ajankohtaiset
Vuosikello
Käyttövarmuuden hallinta

Kokousaineistot 2020

3.12.2020
Asialista
 
 
 
Kokousaineistot 2019
 
4.12.2019
Asialista 


29.8.2019
Asialista
Muistio
Ajankohtaiskatsaus 
Fingridin palvelujen kehitys 
Investointikatsaus

6.6.2019
Asialista 
Muistio  
Ajankohtaiskatsaus  
Käyttötoiminta

13.2.2019
Asialista 
Muistio 
Ajankohtaiskatsaus 
Kilpailuoikeudellinen ohjeistus 
Talousjohtaminen ja datan hallinta 
Fingridin sähköiset palvelut 
Neuvottelukunnan vuosikello 2019

Kokousaineistot 2018

18.12.2018
Asialista
Muistio 
Ajankohtaiskatsaus 
Yleistä sähkömarkkinakehityksestä 
Selvitys tehoon perustuvaksi kulutusmaksuksi 
Asiakastutkimuksen tulokset 2018 
Ehdotus tehonvajaussuojan toteuttamiseksi

24. – 25.9.2018 
Asialista 
Muistio 
Datahub-projektin tilannekatsaus 
Digitaalinen sähköasema  
Ajankohtauskatsaus Fingridin toimintaan 
Selvitys tehoon perustuvaksi kulutusmaksuksi

6.6.2018 
Asialista 
Muistio 
Ajankohtaiskatsaus Fingridin toimintaan 
Sähköjärjestelmän tulevaisuusskenaariot meillä ja Euroopassa 
Kantaverkon käyttötoiminnan haasteet tuotantorakenteen muuttuessa 
Vaihtoehdot tehoon perustuvaksi kulutusmaksuksi kantaverkkotariffissa 
Keskustelu Fingridin asiakastoimikuntien rakenteesta

12.3.2018 
Asialista 
Muistio 
Ajankohtaiskatsaus 
Tietoa kilpailuoikeudellisesta ohjeesta ja ohje 
Fingridin vuosi 2017 
Tilannekatsaus: puhtaan energian paketti, Ollilan raportti, verkkosääntöjen implementointi 
Fingridin kansainvälinen toiminta

Kokousaineistot 2017

5.12.2017 
Asialista 
Muisti
Ajankohtaiskatsaus yhtiön toimintaan 
Fingridin asiakastyytyväisyys 2017 
Sähkömarkkinoiden kehittyminen 
Neuvottelukunnan kokoonpano 2018

11.9.2017 
Asialista 
Muistio 
Katsaus Fingridin ajankohtaisiin asioihin 
Yhtiön talousnäkökulma ja kustannustehokkuuden hallinta 
Kantaverkon investointikriteerit ja tärkeimmät verkkoinvestoinnit 
Työturvallisuuden hallinta Fingridin työmailla 
Kantaverkon kehittämissuunnitelma

 

Kantaverkkotoimikunta 

Kantaverkkotoimikunnan tehtävänä on tuottaa ideoita, näkemyksiä ja kokemuksia Fingridin kantaverkkopalvelun kehittämiseksi. Kantaverkkopalvelulla varmistetaan sähköyhtiöille ja sähköä käyttävälle teollisuudelle luotettava ja tarpeita vastaava sähkönsiirto kantaverkossa. Lue lisää kantaverkkopalvelusta

Lue lisää kantaverkkotoimikunnasta

Jäsenet vuonna 2021

Mikael Heikkilä, Fortum Oyj
Petri Hyyryläinen, UPM Communication Papers Ltd
Sakari Kauppinen, Alva Sähköverkko Oy
Anne Kärki, Outokumpu Stainless Oy
Hannu Parkkonen, Kuopion Energia Oy
Jyri Tiuraniemi, Rovakaira Oy
Mikko Rintamäki, Kokkolan Energia Oy
Timo Torvela, Tuike Finland Oy
Erik Trast, CPC Finland Oy
Kari Vessonen, Caruna Oy
Katja Virkkunen, Oulun Energia Oy (puheenjohtaja)
Jarno Virtanen, Nivos Energia Oy

Fingridin jäsenet: Jussi Jyrinsalo, Petri Parviainen ja Katariina Saarinen (sihteeri)

Kokousaineistot

15.12.2021 teema: Fingridin onnistumisen mittaaminen
Esityslista
Ennakkotehtävä 1
Ennakkotehtävä 2: arvio toimikunnan työstä, kyselylinkki lähetetty sähköpostitse
Kokousmateriaalit

23.-24.9.2021 teemat: käyttötoiminta, siirtokeskeytyssuunnittelun kehittäminen

Esityslista
Muistio
Ennakkotehtävä
Kokousmateriaalit
Matkakokouksen ohjelma on toimitettu sähköpostilla toimikunnan jäsenille

4.5.2021 teemat: liityntävalmiuksien kehittäminen, viestintä

Esityslista
Muistio
Ennakkotehtävänä on kysely, joka on toimitettu sähköpostilla toimikunnan jäsenille
Kokousmateriaalit


28.1.2021 teema: verkkovisio

Esityslista
Muistio
Ennakkotehtävät toimitettu sähköpostilla toimikunnan jäsenille.
Kokousmateriaalit
Kilpailuoikeudellinen ohjeistus

9.12.2020 teema: sähkönsiirto ja kantaverkon käyttö 

Esityslista
Muistio
Ennakkotehtävä
Kokousmateriaalit

30.9.2020 teema: kantaverkon kehittäminen ja ylläpito

Esityslista
Muistio
Ennakkotehtävä
Kantaverkon kehittämissuunnitelma
Kokousmateriaalit

9.6.2020 teema: liittyminen kantaverkkoon

Esityslista
Muistio
Ennakkotehtävä
Kokousmateriaalit

3.2.2020 teema: uuden toimikunnan järjestäytyminen ja toimintatavat

Esityslista
Muistio
Ennakkotehtävä
Toimikunnan tehtävät
Kilpailuoikeudellinen ohjeistus: ohje ja esityskalvot
Kantaverkkopalvelut tutuksi
Fingridin ajankohtaiset
Kantaverkkopalvelujen ajankohtaiset

 

 


Sähkömarkkinatoimikunta 

Sähkömarkkinatoimikunta toimii yhdyssiteenä Fingridin ja Suomessa toimivien sähkömarkkinaosapuolien välillä. Toimikunta on neuvoa antava keskustelufoorumi, joka auttaa yhtiötä pohjoismaisten ja eurooppalaisten sähkömarkkinoiden kehittämisessä. Fingrid informoi toimikuntaa sähkömarkkinoiden kehityksestä sekä eurooppalaisesta yhteistyöstä ja saa puolestaan toimikunnalta palautetta kulloinkin ajankohtaisista kehityssuunnitelmista.

Lue lisää sähkömarkkinatoimikunnasta

Jäsenet

Peter Fabritius, Valio Oy
Hannu Jokinen, Hansen Technologiens Finland Oy
Tero Karhumäki, Kuoreveden Sähkö Oy
Juha Keski-Karhu, Väre Oy (puheenjohtaja)
Elina Lehtomäki, Caruna Oy
Reima Neva, EPV Energia Oy
Teija Pelkonen, UPM Energy Oy
Ville Pesonen, Gasum Oy
Harri Sirpoma, HELEN Oy
Matti Supponen, ELFI ry
Ville Väre, Liikennevirta Oy / Virta

Fingridin jäsenet

Asta Sihvonen-Punkka  
Meri Viikari (sihteeri)
 
Kokousaineistot:
 
14.12.2021
 
 
 
 
 
 
Sähkömarkkinoiden muutoshankkeet järjestelmätoimittajan
näkökulmasta
 
 
Palaute kuluneesta vuodesta ja seuraavan vuoden suunnittelua
 
 
7.9.2021
 
 

Asialista

Datahub-ajankohtaiset

Komission ehdotus sähkön tuontia koskevista hiilitulleista

 
 

Energiaviraston päätös siirto-oikeuksien käyttöönotosta ja
suojausmahdollisuuksien varmistamisesta

Varttitaseen ajankohtaiset ja vaihtoehtoinen käyttöönotto

Asiakas esittäytyy: Caruna

Sähkömarkkinoiden ajankohtaiset

9.6.2021
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16.3.2021
 
 
 
 
 
 
 

Tasehallintahanke:
 
9.12.2020
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.9.2020
 
 
 

26.5.2020

Muistio

Asialista

Solutions raportti 2020

Pohjoismainen tariffivertailu

Tasepalveluehtojen ja maksujen päivitys

Asiakas esittäytyy: Valio Oy

Sähkömarkkinapalveluiden tavoitteet ja toimenpiteet, jatkoa
viime kokouksen keskusteluun

Muut asiat

10.3.2020

Muistio

Asialista

Kilpailuoikeudellinen ohjeistus

Rajasiirtoyhteyksien käytettävyys

Fingrid Avoin data -asiakaskyselyn palaute

Sähkömarkkinapalvelut ja niiden tavoitteet

Asiakas esittäytyy - Väre Energia Oy

Muut asiat

4.12.2019

Muistio

Asialista

Pohjoismainen hinta-alueselvitys

Keskeytyssuunnittelun periaatteet

Tasehallintahankkeen tiekartta

aFFR-reservien säädön periaatteet

Asiakas esittäytyy: Pohjois-Karjalan sähkö

Fingridin asiakastoimikunnat 2020 ja asiakaskysely 2019

Muut ajankohtaiset: datahub

Ensi vuoden kokoukset

17.9.2019

Muistio

Asialista

Ajankohtaista asiaa datahub-projektista

Uusi nopea taajuusreservi, FFR

Pohjoismaisen tasehallintahankkeen tilannekatsaus

Metsä Group esittelyssä

Fingridin palveluiden kehitys

Tasehallintahankkeen asiakasyhteistyö

14.6.2019

Muistio

Asialista

 
 
 
 
 
 
22.3.2019
 
 

 

5.12.2018

Muistio

Markkinatoimikunnan itsearviointi

Markkinatoimikunnan jäsenet 2019

Markkinatoimikunnan kokous 4 asialista

Suomi-Norja -rajan suunnitellut järjestelyt

Säätömarkkinoiden maksimi- ja minimihinnat


13.9.2018

Muistio

Asialista

7.6.2018


15.2.2018


12.12.2017

Asialista

Eurooppalaiset verkkosäännöt

Nord Pool Intraday Auctions

Johtokadun aloitteiden edistäminen

Inertia 2 -projekti

Sähkömarkkinoiden ajankohtaiskatsaus

Markkinatoimikunnan itsearvio


12.9.2017

Kokouksen muistio

Asialista

Pohjoismaisen tasehallinnan ajankohtaistilanne

Nordic Market Design

Sähkömarkkinoiden edistämisen periaatteet
sekä liite

Aggregointimahdollisuuksien kehittäminen reservimarkkinoille

Uusi taajuusohjattujen reservien todentamisprosessi

Sähkömarkkinoiden ajankohtaiskatsaus

 

 

 

---

Verkkotoimikunta

Kantaverkkotoimikunta korvaa verkkotoimikunnan alkaen vuodesta 2020.

Lue lisää verkkotoimikunnasta

Jäsenet

Arto Gylén, PKS - Sähkönsiirto Oy
Hannu Halminen, Sallila Sähkönsiirto Oy 
Ismo Heikkilä, Kemijoki Oy 
Anne Kärki, Outokumpu Europe Oy
Risto Lappi, Vantaan Energia Sähköverkot Oy (puheenjohtaja)
Tommi Lähdeaho, Elenia Oy 
Arto Nikkanen, LE-Sähköverkot Oy
Jukka Rajala, EPV Alueverkko Oy 
Mikko Rintamäki, Kokkolan Energia Oy
Esa Ukkonen, Stora Enso Oyj
Katja Virkkunen, Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy

Fingridin jäsenet

Timo Kiiveri
Petri Parviainen
Katariina Saarinen (sihteeri) 

Vuoden 2019 kokousajat 

21.2. Fingrid Käpylä
29.5. Fingrid Käpylä
4. - 5.9. matkakokous
3.12. joululounas, Helsinki

Uusin kokousaineisto

3.12.

Muistio

Esityslista

Fingridin ajankohtaiset

Kantaverkkopalveluiden ajankohtaiset

Digitaalinen sähköasema ja IoT-kehitys Fingridissä

Asiakastoimikuntien uudistuminen ja kokoonpanot vuonna 2020

4.- 5.9.

Muistio

Esityslista

Sähkönsiirtopalvelujen ajankohtaiset ja Fingridin palvelujen kehittäminen 

Fingridin ajankohtaiset

Elenian Terveenä kotiin -työturvallisuusohjelma

 

29.5.

Muistio

Esityslista 

Ajankohtaiset

Investointikatsaus

Varttitaseen tilannekatsaus

Hajautettujen resurssien hyödyntäminen

Datahubin tilannekatsaus

Puhtaan energian paketti ja muut toimintaympäristön muutokset

Compass Lexecon: Taloustieteellinen analyysi uusien kalatalousvelvoitteiden vaikutuksista

 

21.2.

Muistio

Esityslista

Fingridin ajankohtaiset

Kulkuaaltomittausjärjestelmä

Fingridin sähköiset palvelut

Merkittävät häiriöt

Fingridin uusi sähkön laadun mittausjärjestelmä

Sähkönsiirron ajankohtaiset

 

28.11.

Muistio

Esityslista

Varttitase ja sähkömarkkinoiden tulevat muutokset

Digitaalinen sähköasema

Kunnonhallinnan kehitysnäkymiä

Sähkönsiirtopalvelut ajankohtaista

Fingridin ajankohtaiset kuulemiset

Tehoon perustuva kulutusmaksu ja asiakastoimikunnan muutokset

 

25.-26.9.

Muistio

Esityslista

Ajankohtaiset

Fenno-Skan-vuosihuollot

Rajasiirtoyhteyksien luotettavuuden parantaminen

Mitä Olkiluoto 3 tarkoittaa kantaverkolle

Järjestelmäsuoja

Sähkönsiirtopalvelujen ajankohtaiset

 

7.6.2018

Muistio

Esityslista

Ajankohtaiset ja katsaus kantaverkon kehittämiseen ja kunnonhallintaan

Boliden Harjavalta esittäytyy 

Kantaverkkovisio

Työturvallisuuden hallinta Fingridin työmailla

Stora Enson työturvallisuus

Sähkönsiirtopalveluiden ajankohtaisia kuulumisia

 

14.3.2018

Muistio

Esityslista

Kilpailulainsäädäntö ja kilpailuoikeudellinen ohje

Fingridin ajankohtaiset kuulumiset

Elenia esittäytyy

Vuoden 2017 viat ja häiriöt

Sähkömarkkinoiden ajankohtaiset kuulumiset

Pohjoismaiset skenaariot

Kantaverkkopalveluiden ajankohtaiset kuulumiset ja keskustelu toimikuntatyöskentelyn kehitystarpeista

 

29.11.2017

Muistio

Esityslista

Ajankohtaiset ja investointien tehokkuus

Kunnossapidon uudet tuulet

Kunnonhallinta

Sähkönsiirtopalvelujen ajankohtaiset

Kantaverkon kehittämissuunnitelma

 

12.9.2017

Kokouksen muistio

Esityslista

Fingridin ajankohtaiset ja Pohjos-Suomen verkon kehittäminen

Ajankohtaista kantaverkkoasiakkaille

Alueellinen verkkosuunnittelu, Pohjois-Suomi

 

Käyttötoimikunta

Kantaverkkotoimikunta korvaa käyttötoimikunnan alkaen vuodesta 2020.

Lue lisää käyttötoimikunnasta

Jäsenet

Tuomas Candelin-Palmqvist, Tuuliwatti Oy
Mikael Heikkilä, Fortum Oyj 
Teppo Härkönen, Helen Sähköverkko Oy
Sakari Kauppinen, JE Siirto Oy
Petri Kopi, Kemira Chemicals Oy
Heikki Paananen, Elenia Oy (puheenjohtaja)
Hannu Parkkonen, Kuopion Energia Oy
Pekka Pollari, UPM Energia
Pentti Rimali, Rovakaira Oy 
Timo Torvela, Tuike Finland Oy 
Juho Uurasjärvi, Turku Energia Sähköverkot Oy
Jarno Virtanen, Nivos Energia Oy

 

Fingridin jäsenet


Reima Päivinen 
Jonne Jäppinen (sihteeri)

11.3.2019


Esityslista

Käyttötoimikunnan toimintamalli ja vuosikello 2019

Ajankohtaista

Käyttötilanne ja häiriöt

Tehotasapaino ja reservit

Etelä-Suomen Jäätyvä 2019 -harjoituksen kokemukset

Käyttötoiminnan verkkosääntöjen tilanne, NC ER -implementoinnin tilannekatsaus 

Käyttötoiminnan verkkosääntöjen tilanne, yhteenveto 

Alitaajuussuoja

Fingridin sähköisten palvelujen kehitys 

27.11.2018

Muistio

Esityslista

Ajankohtaiset asiat

Käyttötoimikunnan toimintamalli 2019

Talven tehotilanne, reservien hankinta ja tehonvajaussuojaus

Ajankohtaista varautumisesta ja Jäätyvä-kokemuksia

Kulkuaaltoon perustuva vianpaikannus

24 h toimintavalmius 

Fingridin asiakastyytyväisyyskyselyn sekä tehotariffi-selvityksen tulokset 

26.9.2018

Muistio

Esityslista

Ajankohtaiset asiat

aFRR-kapasiteettimarkkina

NC ER -suunnitelmat

Tehonvajaussuojan uusiminen

12.6.2018

Muistio

Esityslista

Ajankohtaiset asiat

Tehonvajaussuojan uudet periaatteet

Sähköjärjestelmän matalan inertian hallinta

24 h toimintavalmius sähkökatkoissa

Valvomo 2023 -hanke

Vaihtoehdot tehoon perustuvaksi kulutusmaksuksi kantaverkkotariffissa


21.3.2018

Muistio

Esityslista

Elenian ajankohtaiset

Ajankohtaiset

Pohjoismaisen tasehallinnan tulevaisuus

Tasehallinnan verkkosäännön sidosryhmävaikuttaminen 

Säätökapasiteetin hankinta 

Talven 2017 / 2018 tehotilanne 

Kainuun lumikuormista aiheutuneet käyttöhäiriöt ja opit 

Sähköjärjestelmän suunnittelun skenaariot 

Verkkosääntöjen edellyttämät tiedonvaihdon muutokset (KORR)

 

Kokousaineisto 8.11.2017

Muistio

Esityslista

Ajankohtaista

Pohjoismainen yhteistyö

Reservien hankinta 2018

Talven tehotilanne

Suurhäiriöpelikirja/Elenia